Hundeavlen ender i Høyesterett

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 19. mars 2023 | 03:27

Den 14.mars ble det klart at Høyesterett besluttet å behandle anken i hundeavlssaken mellom Dyrebeskyttelsen Norge og Norsk Kennel Klub, to raseklubber og seks oppdrettere.

Dyrebeskyttelsen Norge håper at hundenes rett til en sunn og funksjonell kropp blir ivaretatt av Høyesterett.

Hundeavlssaken har tidligere blitt behandlet av Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett. Dyrebeskyttelsen Norge er glad for at Høyesterett mener saken er viktig og prinsipiell nok til å behandles i landets øverste domstol, skriver Dyrebeskyttelsen Norge i en pressemelding.

Full og delvis seier

Dyrebeskyttelsen Norge saksøkte i 2019 Norsk Kennel Klub, to raseklubber og seks oppdrettere for brudd på paragraf 25 i dyrevelferdsloven, som omhandler avl. Dyrebeskyttelsen Norge mener at hunder skal avles friske og at man ikke kan forsvare å bruke syke og innavlede hunder som avlsdyr.  En enstemmig tingrett konkluderte med at det er lovstridig å avle renrasede cavalier king charles spaniel og engelsk bulldog grunnet den store sykdomsbyrden i disse to rasene.

Les også: Multisyk hund og champion i utstillingsringen

Da ankesaken gikk for Borgarting lagmannsrett i september 2022, vant Dyrebeskyttelsen Norge frem med at cavalier king charles spaniel ikke kan avles videre. For bulldoggen var Lagmannsretten uenig med Tingretten, og konkluderte med at de fortsatt kan avles innenfor lovens minimumskrav.

Retten til et godt liv

Dyrebeskyttelsen Norge mener at den utseendefokuserte hundeavlspraksisen har skapt det største dyrevelferdsproblemet vi har hos hunder i dag. Lidelsene er enorme og øker i omfang for hvert år som går.

Les også: Skutt og drept av hunden

Lite har skjedd siden Rådet for Dyreetikk gikk ut og advarte mot uetisk avl for 25 år  siden. Dyrebeskyttelsen Norge mener at avlen har gått så langt at man nå må sette  i gang vitenskapelig kryssavl på cavalier og bulldogg.

– Vi kan ikke lenger tillate at man avler på hunder med for liten hodeskalle eller pusteproblemer bare fordi noen synes det er søtt. Både cavalieren og bulldogen har i tillegg til stor sykdomsbyrde en ekstremt høy genetisk innavlsgrad, dermed er kryssavl det eneste som kan redde disse to rasene, sier daglig leder Åshild Roaldset

Ankesaken i Høyesterett vil bli avholdt i løpet av 2023.

Durek Verrett hevder kvakksalver-amuletten kan hjelpe hunden din

mest lest