Tar grep mot «rikinger» med ny Exit-skatt

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 20. mars 2024 | 12:15

Regjeringens nye utflyttingsskatt er en «dødsskatt», sier Wikborg Rein-partner Harald Hauge.

– Dette er dramatisk, rammer mange, og vil neppe stoppe skatteflukten, sier han.

Onsdag morgen introduserte regjeringen en ny skatteregel. SV jubler, FrP mener skatten fører til «en permanent dårligere situasjon for norske bedriftseiere i forhold til utenlandske eiere».

Høsten 2022 avskaffet regjeringen den tidligere femårsregelen. Denne regelen innebar at skatt på utflytting fra Norge ikke lenger var gjeldende etter fem års bosetting i utlandet. Tidligere kunne betaling av denne skatten utsettes på ubestemt tid, da betalingen var knyttet til realiseringen av en eventuell gevinst.

Regjeringens nye krav innebærer at skatt på verdistigning som har funnet sted mens eieren har bodd i Norge, må betales innen 12 år etter utflytting. Dette gjelder uavhengig av om gevinsten er realisert eller ikke ved salg av aksjene. Denne regelendringen vil tre i kraft fra og med i dag, 20. mars, forutsatt at Stortinget godkjenner forslaget.

Men reglene er kompliserte. Skatten bortfaller dersom man flytter hjem etter 12 år,. Derfor vil det fortsatt lønne seg med utflytting, fordi man kan unngå formuesskatt en god periode, sier advokater DN har snakket med.

– Jeg tror flyttestrømmen bare vil tilta, at det nå blir enda trangere ut døren. Vi har ukentlig møter med folk som vurderer flytting, og kanskje tenker de at nå skal ta sine 12 år utenlands, sier Harald Hauge.

Skatten forfaller til betaling ved død, uavhengig av om alle arvingene er norske.

– Regjeringen innfører dødsskatt. Det er en kjempefelle for pensjonister med opparbeidet latent gevinst på aksjefond, men som ser for seg å tilbringe pensjonistårene i Spania, sier Hauge.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener forslaget regjeringen kommer med er godt:

– Det handler om at alle skal bidra, om ikke kan det fort bli slik at de som har aller mest kan stikke fra regningen, mens de som har vanlig jobb og inntekt, ikke kan gjøre det. Vi vil at alle skal bidra, sier han til NRK.

Økonom og forsker Ole-Andreas Elvik Næss ved Norges Handelshøyskole mener forslaget vil fungfere er et «skattehull som tettes».

– Det virker som et godt gjennomtenkt forslag, og vil åpenbart ha stor betydning for de som flytter ut etter hvert, sier Næss.

FrP er kritisk

Stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Roy Steffensen, har følgende kommentarer:

– FrP er helt enig i at alle bør bidra, men dette er ikke folk som har «stikket fra regningen» som finansminister Vedum påstår, sier stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Roy Steffensen.

– Dette er ansvarlige bedriftseiere som ikke vil tømme selskapene sine for verdier og kutte i arbeidsplasser, for å betale en særnorsk formueskatt som regjeringen har økt dramatisk.  ‘

Steffensen mener de hadde vært «mye smartere å føre et skattenivå som gjør at de som skaper verdier og arbeidsplasser ikke hadde trengt å vurdere å flytte, men heller betalt en rimelig skattesats i Norge.»

– Regjeringen fører en politikk der du blir ekstra straffet dersom du er norsk bedriftseier, det er denne politikken som burde vært endret. Det Vedum nå gjør vil bare føre til en permanent dårligere situasjon for norske bedriftseiere i forhold til utenlandske eiere, det vil samfunnet til slutt tape på.           

Vil man hindre fraflytning av bedriftseiere er det bedre å redusere formuesskatt og føre en mer næringsvennlig politikk, mener FrP.

SV derimot er godt fornøyd.

– Dette er gode nyheter, og noe SV har kjempet for i forhandlinger med regjeringen i lang tid. Når de rikeste i samfunnet tar med seg formuene sine til utlandet for å unngå å betale mer til fellesskapet, så har vi et problem. Det er på høy tid at det blir vanskeligere for dem som har mest, å bidra minst mulig, sier finanspolitisk talsperson, Kari Elisabeth Kaski til DN.

mest lest