FrP: Asylmottak i Rwanda bryter ikke folkeretten

Avatar photo
Publisert 20. desember 2022 | 18:05

Fremskrittspartiet skriver i et innlegg på sine nettsider at Londons «High court» har vurdert at det er lovlig å sende asylsøkere til Rwanda.

«Storbritannia har en asylavtale med Rwanda, men da de skulle sende første fly med asylsøkere dit, ble transporten stanset av retten. Nå har det britiske rettssystemet avklart at det er fullt mulig å sende asylsøkere med innvilget asyl og beskyttelsesbehov, til tredjeland.»

– Dette er en historisk dom som i prinsippet sier at det ikke er noen menneskerett å få beskyttelse og opphold i Europa, sier innvandringspolitisk talsmann i FrP, Erlend Wiborg.

Vil ha asylmottak i Afrika

FrP skriver at de i flere år har argumentert for en løsning med asylmottak og beskyttelse i tredjeland. Mange har hevdet at et slikt system er umulig og ikke forenelig med internasjonale konvensjoner.

Nå mener de fasiten er klar og systemet er fullt gjennomførbart.

Les også: Tidligere LO-topp: Støre må gå

– Hvilke praktiske konsekvenser dette får, er høyst interessant. Dersom britene nå kan sende ut tusenvis som allerede har fått innvilget asyl til Rwanda, representerer det et nytt skillelinje i Europeisk asylpolitikk, sier Wiborg og fortsetter;

– Storbritannia vil med dette bli ett av Europas minst attraktive land å søke asyl i. For selv om man får innvilget asyl, er det ingen garanti at man får opphold. Det vil garantert gjøre at mange søker seg til andre land i Europa.

Møter motstand fra Høyre og Arbeiderpartiet

– Høyre og Arbeiderpartiet har begge antydet at en asylsystem med mottak i tredjeland, kan være en mulighet. Men begge partier har stemt imot FrPs forslag om å innlede et slikt samarbeid med Storbritannia og Danmark, skriver redaksjonen hos Fremskrittspartiet.

– Storbritannia viser nå vei, og trolig vil Danmark være det andre landet i rekken som går for en slik løsning. FrP mener Norge absolutt bør samarbeide med begge landene for å få på plass en solid infrastruktur i Rwanda som kan ivareta de med behov for beskyttelse på en adekvat måte, avslutter Wiborg.

Her hopper Tom Cruise utfor et stup i Hellesylt på motorsykkel

mest lest