Regjeringen senker lakseskatten

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 28/03/2023 | 08:31

Siden september i fjor har oppdrettsnæringen ventet på avklaringen rundt grunnrenteskatten.

Nå skal oppdretterne kunne sitte igjen med mer av overskuddet enn tidligere varslet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil senke skattesatsen fra 40 prosent til 35 prosent, varsler regjeringen i en pressemelding tirsdag morgen.

– Selv om grunnmodellen ligger fast, har vi lyttet til innspill fra høringsrunden. Vi har særlig lagt vekt på at ordningen skal sikre fortsatt vekst, samtidig som en andel av grunnrenten i havbruksnæringen skal gå til fellesskapet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Ifølge pressemeldingen vil halvparten av inntektene fra skatten gå til kommunesektoren.

Et bunnfradrag på 70 millioner kroner skal sikre at bare selskaper med betydelig overskudd vil betale grunnrenteskatten.

– Vi øker andelen til vertskommunene, sammenlignet med hva vi sendte på høring, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen.

Skatten er utformet slik at staten blir passiv investor i oppdrettselskaper. Selskapene kan trekke fra investeringer i sjøfasen i beregningen av grunnrenteinntekt.

– Staten tar den samme andelen av kostnadene, som av overskuddet. Fellesskapet er med andre ord med både når det går opp og når det går ned. Det er dette som gjør grunnrenteskatten til en næringsvennlig skatt. Den følger lønnsomheten, i motsetning til en avgift som føler produksjonsnivået, sier Støre.

Forslaget vil fremmes for Kongen i statsråd senere i dag, og proposisjonen vil deretter bli lagt frem for Stortinget.

Den omstridte skatten skapte ramaskrik i mange oppdrettskommuner langs kysten da den ble presentert i slutten av september i fjor.

Det ble da bestemt at skatten skulle gjelde fra 1. januar i år, selv om innretningen ikke var klar. Også flere Ap- og Sp-styrte kommuner har advart mot grunnrenteskatt på havbruk.

Finansdepartementet mottok ifølge TV 2 rundt 420 høringsinnspill på det opprinnelige høringsforslaget.

NTB: Fakta om grunnrenteskatt

* Grunnrenteskatt betales av inntekter man får ved å utnytte fellesskapets naturressurser, som vann, vind og hav. Uttrykket kommer fra det engelske «ground rent», altså jordleie eller landleie.

* Når det er satt opp en vindmøllepark i et fjellområde eller bygget et lakseanlegg i en fjord, er ikke området fritt tilgjengelig for andre. Tilgangen til naturressursene er begrenset og dermed konkurransehemmende. Det er derfor lettere å få ekstraordinært høye inntekter i næringer som utnytter naturressurser.

* Grunnrenteskatt skal betales av inntekter selskapene får utover det de normalt kan forvente av sine egne investeringer og arbeidsinnsats, som følge av denne fordelen. De ekstraordinære inntektene kalles grunnrente eller superprofitt.

* I dag er det grunnrenteskatt på vannkraft og oljeproduksjon, og regjeringen vil innføre dette på vindkraft og lakseoppdrett.

Mener regjeringen svekker kronen: Milliardene renner ut fra Norge

mest lest