Du bør ta ditt skaut og gå, Kjerkol

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 22. januar 2024 | 13:48

Dette er en kommentar.

Først, på lørdag, benektet hun alt og sa at likhet i tekst fra hennes og en tidligere masteroppgave skyldtes at de hadde brukt «samme metode».

Så endret hun det. På søndag sa helseminister dette til VG om sin og medstudentens oppgave fra 2021:

«Vi har funnet ut at tekstlikhetene i oppsummering av intervjuobjektenes syn, henger sammen med at vi i en tidligere versjon av oppgaven hadde med en drøftingsdel der vi gjennomgikk våre funn og konklusjoner sett opp mot funn i tidligere oppgaver. Denne delen valgte vi i sluttredigeringen å ta ut av oppgaven, men vi ser nå at formuleringer på to steder ble stående igjen – og da uten referanse til tidligere oppgave. Det burde ikke skjedd.»

En ren glipp, altså, er det hun prøver å si om likheten.

Mediene har fått flere akademikere og jussprofessorere til å studere de to oppgavene. De ser ikke ut til å være i tvil. Dette er plagiat. Det er fusk.

Jussprofessor Tarjei Bekkedal kjøper ikke forklaringen til Kjerkol.

– Dette er den vanligste unnskyldningen som går igjen. Spørsmålet man pleier å stille er hvorfor man klippet inn deler av andre sine oppgaver inn i sin egen oppgave, for å kvalitetssikre den istedenfor å bare samkjøre sin egen tekst med den andre teksten, sier han til VG.

– Dette ville man spurt mer detaljert om under en juksesamtale. Vanligvis blir ikke denne type forklaring akseptert, fortsetter han.

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen mener det er åpenbart at Kjerkol lyver.

– Nå innrømmer hun plutselig at det har blitt gjort feil – etter å ha løyet i over et døgn om at det ikke finnes plagiering. Etter å ha blitt presset, kommer hun med en minimumsinnrømmelse uten troverdighet, det blir bare mer og mer pinlig for hver dag som går, sa Marthinussen til VG søndag kveld.

Kommentar

Som unge mennesker kan fortelle foregår det enormt mye klipp og lim, rett og slett plagiering, på norske eksamener i disse tider. Bruken av IT-verktøy og heldigitalisering har satt en helt ny standard for hvilke redskaper som er tilgjengelig. Politikere er således neppe de eneste som jukser.

Å hente stoff mer eller mindre direkte fra andre kilder, og det uten å kreditere eller oppgi at det er sitater, er utbredt i dag, og verktøyene for å fange det opp blir nok ikke brukt i tilstrekkelig grad, eller de er ikke gode nok.

Man kan spørre seg hva en middelaldrende politiker som Ingvild Kjerkol (48) skal med en mastergrad i «kunnskapsledelse». Det er neppe for å tilegne seg faktisk kunnskap, men for å pynte på CVen. Men greit nok det.

Imidlertid kan vi spekulere i at hun har neppe vært så veldig motivert for studiene. 2021 var også året for valgkamp for kvinnen som både er stortingspolitiker siden 2013 og leder av Trøndelag Ap siden 2020.

Fristelsen til å ta snarveier var nok stor. Medforfatteren er heller ingen typisk student, hun er 51 år gammel og har stilling som rektor.

De to fruene er nå ute og kjøre, men det er Kjerkol det naturligvis er mest fokus på. Vi vet ikke hvordan de to jobbet med oppgaven eller om noen bærer mer ansvar for, og bevissthet rundt, plagieringen enn den andre.

Men å dekke seg bak sin medforfatter, vil ikke redde Kjerkol. Hun har uansett ansvar for å gå gjennom alt.

Det er nå klart at Kjerkol allerede har avlyst et planlagt offisielt besøk i Paris denne uken. Statsminister Støre har ikke sagt så mye annet enn at han avventer hva Nord universitet sier om saken. Universitetet skal ha sitt første møte om saken i dag.

Skulle Nord universitet ende med å godkjenne nok en gang en oppgave som bærer såpass preg av plagiat i sentrale deler av besvarelsen, (de har allerede godkjent den en gang) kan det kanskje redde Kjerkol. Men det hele henger i en meget tynn tråd.

Mye tyder på at Støre uten en solid redningsbøye fra universitetet ikke har politisk kapital nok til å redde Kjerkol. Han vil nok i så fall be henne trekke seg selv.

For norsk undervisningssystem er det veldig bra at sakene til Borch og Kjerkol er blitt offentlig. Det vil forhåpentlig øke fokuset på det som er i ferd med å utvikle seg til en stor utfordring:

Det blir stadig færre som øver seg på og er i stand til selvstendig tenkning og utarbeidelse av egne resonnementer. Alt blir klipp og lim.

At vi stadig får bedre verktøy, ikke minst AI som kan skrive om tekster slik at åpenbar plagiering ikke lar seg identifisere, gjør ikke utfordringene mindre fremover.

Snarere tvert i mot.

Du synes sikkert synd på deg selv, Kjerkol, for å bli fersket i noe stadig flere nok gjør. Men du er minister og statsbetalt politiker, da bør konsekvensene være at du sier takk for deg i departementet og går tilbake til Stortingets mer anonyme kontor.

Kanskje du også må skrive en ny masteroppgave. For egen hånd.

INYHETER TRENGER DIN STØTTE. TEGN ABONNEMENT ELLER STØTT OSS PÅ VIPPS 763291 BANK 1506.80.92768 ELLER PAYPAL

INPs «kuppmakere» er i ferd med å skyte seg selv i hodet

mest lest