Ja til kjernekraft i Norge!

Avatar photo
Kjetil Hermansen
Liberalistene
Publisert 23. januar 2023 | 19:04

Dette er et ekstern innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

11. januar gikk den Svenske regjering inn for en liberalisiering av kjernekraft i Sverige. Dette er en gledelig nyhet som sender positive signaler. Det virker som den svenske regjering har funnet seg selv og på nytt forstått alvoret og behovet for mer kraft i tiden fremover. 

Regjering i Sverige fjerner nå deres begrensinger hvor maks antall reaktorer var kun ti stk, samt fjerner reguleringer på at ny utbygging måtte være på samme sted som allerede eksisterende kraftverk. Nå åpner de for at det kan bygges der det finnes lokalt behov.

Samtidig er det en stor optimisme i at mye av dette kan komme i form av ny teknologi fra SMR-reaktorer (små modulære reaktorer), som mest sannsynlighet er klare på 2030-tallet fra Nord-amerikanske firma. Denne type reaktor vil få mye av samme fordel som solceller og vindmøller ved at det seriebygges på fabrikk slik at det blir minimalt med ingeniørarbeid og kostnadsoverskridelser. 

I Norge er kjernekraft-debatten veldig traust, foruten noen få sterke stemmer som skriver innlegg, deler fakta og lager arrangement om kjernekraft. Samtidig som enkelte arbeider hardt for å øke kunnskapen i samfunnet, er holdning til de fleste Stortingspartier uberettiget negativitet og ingen imøtekommelse av argument. De snur raskt temaet fra kjernekraft til økt fokus på vindkraft og CO2. Det kan ikke sies annet enn at det er en ekstremt vegring fra de ledene partiene Ap og Høyre, som nærmest ikke vil diskutere saken. 

Arbeiderpartiets energiminister, Terje Aasland, har tidligere avvist planer om privat utbygging av kjernekraftverk i Norge, selv om alle i Norge er innforstått med at trenger mer kraft for å imøtekomme fremtidens økte behov i en stadig mer teknologisk verden.

Les også: Betaler mer i skatt enn han har hatt i inntekt

I tillegg har regjering økt grunnrenteskatten på vannkraft, og sånn sett ødelagt for nye prosjekter som har vært på tegnebrettet og som kunne bidratt til å dempe strømprisene og få ny, reell produksjon av kraft. Blant annet har Lyse kansellert planer om investering i milliard-klassen grunnet den nye skatten. 

Statnett kommer nå med en kraft-advarsel til regjeringen om at det går mot mangel av strøm og effekt i Norge fra 2027. Med andre ord vi trenger en reell satsning for å unngå nye prishøyder på strøm. Statnett har også mulighet til å stenge ned deler av næringslivet i en situasjon med for lite strøm.

Liberalistene støtter kjernekraftutbygging i Norge uavhengig av type teknologi, være seg konvensjonell, SMR-anlegg eller Thorium. 

Det er ingen energiproduksjon som er så lite skadelig på mennesker og natur sammenlignet med mengden energi som er produsert. Selv ikke når vi tar hensyn til ulykkene i Tsjernobyl og Fukushima, som henholdsvis var tragiske eksempler på mislighold av sikkerhetsrutiner, og kunne vært unngått i en ellers trygg energiproduksjon.

Lars Gule står på terror-relatert amerikansk «no-fly liste»: – At jeg står på denne lista er bare tøv

mest lest