Norges Bank får rente-refs

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 23. februar 2024 | 11:23

Norges Bank bommet på valutaprognoser og satte opp renten for sent.

Det kommer frem i en rapport fra Norges Bank Watch.

Ifølge overvåkingsorganet undervurderte banken inflasjonstrykket samtidig som de overvurderte styrken på den norske kronen. Til tross for dette mener de at bankens kommunikasjon i fjor var effektiv, og at markedet forsto rentebeslutningene godt.

«I løpet av 2023 holdt Norges Bank 8 rentemøter og økte renten på 6 av dem. De fleste renteendringene var i stor grad forventet av markedet, bortsett fra de i juni og desember, som forårsaket betydelige markedsbevegelser på møtedagene. Totalt sett var sentralbankens kommunikasjon primært effektiv, med et beslutningsmønster som var godt forstått av markedsdeltakerne.»

«Til tross for å ha økt styringsrenten med nesten to prosentpoeng i løpet av året, ble Norges Bank kontinuerlig overrasket over hvor svak valutakursen forble. En annen observasjon som ble gjort fra Norges Banks kommunikasjon i 2023, og vårt møte med pengepolitisk komité, er deres anerkjennelse av risikoene og usikkerhetene knyttet til den økonomiske situasjonen og politiske valg.»

Norges Bank Watch er en uavhengig årlig evaluering av norsk pengepolitikk på oppdrag fra Finansdepartementet

mest lest