Orbán har blitt enig med Sverige

Avatar photo
Roar Myrbraten
Frilansjournalist
Publisert 23. februar 2024 | 15:45

Statsminister Viktor Orbán sier Ungarn vil kjøpe nye Gripen-fly fra Sverige, og ser frem til å kjempe side om side som NATO-medlemmer.

«Dagens møte er et skritt i en lang prosess. Denne lange prosessen kan også beskrives som en prosess for å gjenoppbygge tillit, og i dag kan vi avslutte denne fasen», sa Orbán på en pressekonferanse med Sveriges statsminister Ulf Kristersson i Budapest fredag ifølge det ungarnske mediet Telex.

Orbán sa at han med hell hadde fortalt sin svenske kollega at ungarsk utenrikspolitikk går ut på å knytte vennskapsbånd, og at meningsforskjeller respekteres. Han fortsatte med å si at «det er sjelden at en svensk statsminister besøker Ungarn,» så han ville minne sin svenske kollega om at «Sverige var en sann venn av Ungarn i 1956» fordi de tok imot ungarere på flukt. «Vi håper at de ikke gjorde en dårlig avtale med oss,» sa han.

Orbán delte også sine personlige synspunkter. Før Ungarn ble medlem av EU i 2004, var «Sverige vår viktigste partner» i dette spørsmålet. Han sa at innlemmelsesprosessen tok mye lengre tid enn ungarerne hadde ønsket fordi det ikke var enighet blant medlemslandene. Men på den tiden «argumenterte Sverige for raskere opptak, og det husker vi med et veldig godt hjerte».

Ved å anskaffe disse fire nye Jas 39 Gripen-kampflyene fra Sverige, tar Ungarn et viktig skritt mot å forsterke sitt bilaterale forhold til Sverige samtidig som det bidrar til et sterkere fellesskap og samarbeid innenfor NATO. Dette tyder på en gjensidig forståelse og vilje til å støtte hverandre på en praktisk og strategisk måte innen det militære domenet.

Denne handelen er ikke bare et kjøp av avansert militærteknologi, men også en markerbar styrking av den politiske og strategiske tilliten mellom de to landene, Sverige og Ungarn. Det underbygger en felles forståelse om betydningen av sterk alliansesikkerhet.

Les også: FrP fosser frem i Drammen

Historisk sett har Ungarn og Sverige hatt en avtale hvor Ungarn leaset fjorten Gripen-fly fra Sverige. Denne nye avtalen er en forlengelse som ikke bare øker antallet fly men også inkluderer et utvidet program for vedlikehold og logistisk støtte helt fram til året 2036. Dette demonstrerer et langvarig engasjement og tillit mellom de to nasjonene.

Den ungarske statsministeren har lagt vekt på viktigheten av at allierte innen NATO er forberedt på å gjøre ofre for hverandre, og framhever hvordan denne flyanskaffelsen er et praktisk eksempel på en slik forpliktelse. Det illustrerer hvordan nasjoner innenfor alliansen kan arbeide sammen mot felles sikkerhetsmål.

Selv om kjøpet av disse kampflyene ikke har en direkte kobling til Ungarns støtte for Sveriges søknad om NATO-medlemskap, reflekterer det et varmere og mer samarbeidsvillig forhold mellom de to landene. Det demonstrerer også en forståelse av behovet for å støtte hverandre i bredere alliansekontekster.

Forhandlingene som ledet til denne avtalen om kjøp av de nye Gripen-flyene begynte i 2021, og det var med den svenske regjeringens godkjennelse av kontrakten i juli 2022 at veien ble klar for denne strategiske samarbeidsutviklingen.

Avtalen er sett på som gunstig for begge parter. Fra Sveriges perspektiv er det en anerkjennelse av deres forsvarsindustri og den teknologiske kapasiteten til Jas 39 Gripen-flyene. For Ungarn markerer det en styrking av deres forsvarsevne, spesielt i lys av deres forpliktelser i forbindelse med NATO-luftpatruljeringene, og illustrerer en aktiv innsats for å bidra til felles sikkerhet innenfor alliansen.

mest lest