Norske kunstnere fremstår som kunnskapsløse døgenikter

Avatar photo
Sverre Avnskog
Pensjonert lærer
Publisert 24. juni 2023 | 15:48

Dette er et eksternt innlegg og står for forfatterens meninger.

Til kunstnerorganisasjonene: Hvorfor ikke si nei til all statlig sponsing og subsidiering?

«12 kunstnerorganisasjoner har nå signert et opprop der de krever at regjeringen trekker utlysningen (av nye oljefelt) umiddelbart», skriver NRK. Organisasjonene representerer over 14500 kunstnere.

Og ikke nok med protestene og oppropene, nå vil flere og flere kunstnere si nei takk til all sponsing fra olje- og gassektoren. Og en gruppe kunstnere har dannet foreningen «Stopp oljesponsing av norsk kulturliv».

Nå vet jeg ikke hvor mye penger denne sponsingen utgjør, men jeg antar at det neppe vil ramme kunstnerne særlig hardt å si nei til direkte sponsing fra oljenæringen. Så jeg tillater meg å lansere et nytt og mye mer radikalt forslag, som står helt i stil med kunstnernes store ord om «en død planet», og «superaggressiv oljepolitikk»!

Mitt forslag er at norske kunstnere sier nei takk til alle kunstnerstipender og all kulturstøtte som er gitt av staten Norge. De vet kanskje at Norges store økonomiske velstand er skapt stort sett av oljeindustrien? Vi har bygget opp en enorm oljeformue og får gigantiske inntekter gjennom skatteinntekter fra oljeindustrien, og Norge hadde vært et helt annet land uten disse inntektene.

Kunst og kultur er en sektor som nyter godt av Norges gode økonomi, og hvis de nå krever at vi skal spenne bena under vår aller største inntektskilde, burde de være de aller første til å si nei til all støtte fra staten, slik at vi heller kan bruke de pengene til å hjelpe fattige og trengende mennesker som lider stor økonomisk nød i disse tider da utgiftene for vanlige familier har skutt i været. Hva med at kunstnere tar seg en vanlig jobb og tjener til sitt livsopphold ved eget arbeid slik alle andre i Norge må gjøre?

Jeg må nesten spørre: Hva slags kompetanse har norske kunstnere som gjør at de kan påstå at de ville klare seg helt uten oljeinntekter? Og hvordan i all verden kan de påstå at Norges nye innbringende eksport skal være kunst og kultur? Kan de presentere tall som viser at eksport av kunst og kultur fra Norge genererer inntekter til vår felleskasse i en størrelsesorden som kan erstatte oljeinntektene? Jeg har aldri sett slike tall presentert i media før. Er ikke faktum at kultursektoren er en ren utgiftspost for det norske samfunnet? Korriger meg dersom jeg tar feil.

Norske kunstnere har gjort seg bemerket på svært negative måter de siste årene, i form av aggressiv woke, rasismeerklæringer, boikott og påstander om at ikoniske norske malerier egentlig representerer norsk imperialisme og bør fjernes. Kunstnere som ikke bøyer seg for den store mobben av kunstnere blir kansellert og boikottet. For en menigmann fremstår kunstnerorganisasjonene som svært ensrettet og intolerante og helt ute av stand til å akseptere avvikende meninger. Og når de nå i tillegg mener seg kompetente til å styre norsk oljepolitikk, er det så man spør seg selv om hvor livsfjerne disse kunstnerne egentlig er. Er de økonomer? Er de forskere på klima? Er de spesialister på hva Norges utslipp betyr i global sammenheng?

Sannheten om Norges utslipp av såkalte klimagasser er det den betyr omtrent null og niks i internasjonal sammenheng. Selv om Norge ble avfolket og vi ikke slapp ut et eneste gram klimagass, ville det overhodet ikke innvirke på den globale oppvarmingen. Å påstå at åpningen av nye felt for utvinning i Norge fører til en død planet, er helt latterlig, og det avslører at disse kunstnerne lever i sin helt egne verden der de ikke fatter særlig mye av virkeligheten.

Norsk kunstverden hadde sett seg tjent med å innse at de på ingen måte har kompetanse som økonomer eller klimavitere, og dersom de virkelig skal gjøre noe som monner, burde de si fra seg all sponsing og stipender fra den norske stat, som har tjent seg rik på oljepenger.

mest lest