Pappsugerør- og kopper kan være giftige

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 26. august 2023 | 14:36

Både engangssugerør og engangskoppene laget av papp, som skiftet ut engangsplastikk som følge av en EU-regulering, kan vise seg å inneholde giftige kjemikalier.

Det viser funn fra en belgisk studie. Nå advarer forskere at pappen potensielt ikke bare ikke er miljøvennlige, men at den kan være skadelig for mennesker, dyreliv og miljø i 18 av 20 merker med sugerør.

I undersøkelsen testet forskerne 39 merker av sugerør for gruppen av syntetiske kjemikalier som poly- og perfluoralkylsubstanser (PFAS). Giftstoffene ble funnet i de fleste sugerørene som ble testet. Mest vanlig var det i de som var laget av papir og bambus.

Analysen er publisert i tidsskriftet Food Additives and Contaminants, og er den første av sitt slag i Europa, og bare den andre i verden.

Studien kommer som følge av at det har blitt funnet PFAS i plantebaserte sugerør i USA. Miljøforskeren Thimo Groffen ved Universitetet i Antwerpen ville dermed se om det samme var tilfelle i Belgia.

Det var hele 39 ulike sugerør som ble testet, med alt fra papir, bambus, glass, rustfritt stål og plast. Sugerørene ble kjøpt på dagligvarehandel og i fast-food restauranter. Sugerørene ble testet over to runder.

Funnene er oppsiktsvekkende.

Hele 27 av 39 (69 %), inneholdt kjemikaliene PFAS, med totalt 18 forskjellige typer påvist.

Les også: Nytt EU-forslag vil ramme Norge hardt

Verst ut var pappsugerørene, der så mye som 90 % av de ulike merkene inneholdt PFAS. Blant bambus-sugerør var tallet 80 %, og nest best ut kom glassugerør med bare 20 %. Det ble ikke funnet giftstoffer i sugerør laget av stål.

At papp kan være problematisk som beholder for mat, bekreftes også av en ny svensk studie fra Göteborgs universitet. Studien viser at også pappkopper kan gjøre stor skade på miljøet – faktisk like mye som hva plastikk gjør på levende organismer i naturen.

Utfordringen med pappen er innsiden av begeret, som er belagt med en bioplast som kan være giftig, om enn den er raskere nedbrytbar enn hva plastikk er.

– Noen kjemikalier i bioplasten vet vi er giftige, andre mangler vi kunnskap om. Det er også en potensiell helsefare fordi papiremballasje med plastfilm til mat blir mer og mer vanlig. Vi eksponeres for plasten gjennom maten som kan introdusere giftstoffer i kroppen vår, sier professor Bethanie Carney Almroth.

mest lest