Rødt og LO legger press på serveringsbransjen

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 27. august 2023 | 17:41

Én av fire skjenkesteder i Oslo betaler ikke sine ansatte den lovpålagte minstelønna. Det vil venstresiden frata dem skjenkeløyvet for.

Ylva Holm-Torsteinson, bystyrekandidat for Rødt i Oslo, setter hardt press og høy terskel til de som ønsker å servere alkohol:

– Vi vil stille krav om at alle virksomheter som søker bevilling første gang eller fornyer sin skjenkebevilling skal dokumentere at de betaler minstelønn, sier hun til Dagsvaisen.

Serveringsbransjen er blant de næringene som har allmenngjort tariffavtale. Det betyr i praksis at det er innført lovpålagt minstelønn – noe den oftest ikke er i andre bransjer.

Til tross for dette, er det fortsatt de som mener at arbeidsgiver og arbeidstaker selv bør ha friheten til å fremforhandle kontrakter seg imellom, uten at en tredjepart skal blande seg inn politisk med strenge reguleringer.

Langt fra alle serveringssteder opprettholder kravet. Det er avdekket omfattende brudd på reguleringen.

– En førsteprioritet for et rødgrønt byråd bør være gode arbeidsforhold i alle bransjer i byen vår, sier Rødts bystyrekandidat.

I fjor utførte Arbeidstilsynet 1000 inspeksjoner på serveringssteder og fant ut at 40 prosent av dem brøt minimumslønnskravet.

LOs sommerpatrulje utførte en kartlegging denne sommeren og fant at en fjerdedel av de 748 serveringsstedene som ble kontrollert i Oslo, fremdeles ikke overholdt minimumslønnskravet.

Det har fått LO til å dra på jakt etter skjenkeretten til næringsaktørene.

– Unge som har sitt første møte med en arbeidsgiver må få det de har krav på, nemlig et seriøst arbeidsliv. Dersom useriøse aktører mister bevillingen sin tror vi det vil bety at enda flere kommer til å følge reglene for minstelønn, sier Sindre Hornnes, ungdomsrådgiver i LO og leder for LOs sommerpatrulje, og legger til:

– Når arbeidstakere ikke får de rettighetene de har krav på tenker vi at det er nødvendig å ta noen grep. Både næringslivet, politikerne, bransjen og fagforeningene må jobbe sammen for å sikre et seriøst arbeidsliv. Når noen useriøse aktører ikke følger regelverket må de få konsekvenser. Jeg tror folk flest ønsker å kunne ta seg en øl med god samvittighet, og vite at de ansatte har det bra på jobb og får de rettighetene de har krav på.

Det er imidlertid ingen lovhjemmel i Oslo som tillater å fjerne skjenkebevilling til aktører som ikke følger tariffavtalen.

Byråden i Oslo har dermed nå tatt initiativ til å utforme en ny alkoholpolitisk handlingsplan som etter planen skal fremlegges bystyret i høst. De har med det sett på muligheten for å fjerne skjenkeretten til bedrifter som ikke betaler tariff.

Nasjonalt finnes det anledning for innføring av en slik lokal regulering som følge av at Stortinget i fjor åpnet for at kommuner selv kan vedta dette. Kommunen trenger imidlertid en «alkoholpolitisk begrunnelse» for å fjerne skjenkebevilling.

Oslo kommunes jurister mener imidlertid at det ikke finnes lovhjemmel for å nekte skjenkebevilling til «useriøse aktører» som ikke følger tariffavtalen.

Les også: Helsedirektoratet mener bryggeriene er ansvarlige for kundenes ølbilder

Nå åpner Arbeiderpartiet for muligheten til å inndra bevilling som pisk mot bransjen.

– Derfor har vi sett behov for å sende en henvendelse til både Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for å få avklart hvor hjemmelen i så fall er, sier byråd for næring og eierskap Rina Mariann Hansen (AP).

Kommunen sendte dette brevet i juni, men har enda ikke fått svar.

Spørsmålet om hvem som skal håndheve etterlevelsen av minimumslønnskravene er også en utfordring. Kommunen og skjenkekontrollen har begrenset kapasitet, og Arbeidstilsynet har i dag ansvaret for å håndheve slike saker.

– Det er en grunn til at det er allmenngjort tariff i denne bransjen. Mange steder har ikke alt på stell, og det er viktig for oss å støtte oppom de seriøse aktørene. Vi er på leting etter gode virkemidler, men akkurat nå har vi ikke det. Jeg håper vi får klarhet i dette før ny alkoholpolitisk handlingsplan skal legges fram, sier Hansen.

Også Rødt er sterke i sitt krav om å få bukt med det de mener er useriøse aktører.

– Da er det ganske alvorlig hvis det skulle vise seg at det ikke finnes hjemmel likevel, sier Holm-Torsteinson i Rødt.

Hun syntes det er «veldig spesielt» at Oslo kommune ikke bare snarest kan innføre reguleringen om at serveringssteder må følge tariffavtale for å kunne skjenke alkohol.

– Jeg syntes dette har gått fryktelig treigt. Først og fremst er det en politisk avgjørelse hvordan vi vil at ansatte i service- og utelivsbransjen blir behandlet. Det er kommunens overordnede ansvar å sørge for at arbeidstakerne i byen vår har det bra, sier hun.

Også LO mener at loven enkelt burde endres for å kunne inndra skjenkerett.

– Selv om kommunene mangler verktøy, tenker jeg at dette er noe man bare må ordne opp i, sier Hornes i LO.

Dermed står Oslo Arbeiderparti, LO, Rødt – i tillegg til SV – sammen om å bruke avkortning av skjenkebevilling som pressmiddel mot næringslivet.

mest lest