Kristiansand: Kvinne stoppet med 1,2 i promille – Fikk beholde førerkortet

Avatar photo
Publisert 27. oktober 2023 | 12:21

Den 25 år gamle kvinnen fra Kristiansand er trolig den eneste her i landet som er blitt tatt med mer enn 1,2 i promille i trafikken og som likevel får kjøre videre uten å miste lappen.

Det var 27. april i fjor at politiet stanset en kvinnelig sjåfør i Vesterveien i Kristiansand.

Hun ble målt til 1,2 i promille, eller det som gjerne kalles «høypromille».

Vanligvis betyr dette at førerkortet ryker tvert, i «minst to år» som det heter i loven.

Men tidene har altså endret seg.

I dommen fra Agder lagmannsrett innrømmer domstolen at de ikke har funnet noen dommer her i landet som har vært like «snille» som den lagmannsretten nå selv har avsagt.

Den 25 år gamle kvinnelige bilisten er uføretrygdet og bor langt unna folk. Fordi hun har sosial angst, fortalte kvinnen i retten at hun ikke tør ta bussen når hun skal til butikken. Derfor er hun, ifølge egne utsagn, helt avhengig av bilen.

Derfor mener hun at hun ikke kan miste sertifikatet.

Les også: Utesteder i Oslo varsler høyere aldersgrenser

Kvinnens psykiater viser til at hun har en rekke lidelser som gjør at kvinnen er spesielt sårbar.

«Det kan ikke sterkt nok understrekes hvor skjør N.N. er,» har psykiateren uttalt.

«Hun har et sett med alvorlige lidelser fra posttraumatisk stresslidelse (PTSD) til alvorlig angst- og depressive lidelser», skriver psykiateren som også lister opp en ADD-tilstand og det som potensielt kan være Asberger.

Fryktet at kvinnen skulle bli isolert

Lagmannsretten har tatt stilling til disse faktorene i dommen:

«Virkningene av en eventuell fastsettelse av tapstid av førerett i foreliggende sak synes å være en enda større grad av isolasjon enn det som allerede er situasjonen. Hvorvidt, og eventuelt i hvilken grad, dette vil være egnet til ytterligere å forverre tiltaltes psykiske helsesituasjon, har lagmannsretten et begrenset grunnlag for å vurdere. Lagmannsretten nøyer seg med, basert på tiltaltes partsforklaring, å uttrykke at dette i hvert fall ikke er usannsynlig.»

Da saken var oppe til behandling i tingretten i Kristiansand, ble det avgjort at hun skulle få beholde førerkortet, samt at hun slipper med en betinget fengselsstraff, til tross for at hovedregelen er ubetinget fengsel.

Men påtalemyndigheten kunne ikke akseptere at hun fikk beholde lappen. Derfor ble saken anket inn for lagmannsretten.

Men der ble resultatet det samme: Kvinnen får beholde lappen.

For å sikre likebehandling, må dommen nå ankes inn for vår øverste domstol: Høyesterett. Hva utfallet blir der, gjenstår å se.

Det var avisen KRS som først omtalte saken.

mest lest