En av fire har for dårlig helse til førstegangstjeneste

Avatar photo
Publisert 28. mars 2024 | 17:53

25 prosent av de drøyt 61.000 ungdommene født i 2005 som svarte på Forsvarets egenerklæring, sier selv at de har for dårlig helse til å gjennomføre militærtjeneste.

Det er omtrent 16.000 av de 61.000 spurte som sier at helsen ikke strekker til, ifølge tall fra Forsvarets personell og vernepliktssenter (FPVS).

Det er en større andel jenter (34 prosent) enn gutter (18 prosent) som rapporterer for dårlig helse for militærtjeneste i Norge.

Til tross for at tallet kan fremstå høyt, er dette en positiv utvikling fra tidligere. Blant ungdommene som ble født i 2003 var andelen som falt ut på grunn av egenrapportert helse 42 prosent blant jentene og 26 prosent blant guttene. Andelen som er kvalifisert til militærtjeneste har altså steget med 8 prosentpoeng på to år, blant begge kjønn. 

– Forsvaret innførte for noen år siden en personlighetstest som en del av egenerklæringen. Når svarene fra egenerklæringen og personlighetstesten sees i sammenheng har vi klart å redusere antallet som tas ut med bakgrunn i helse. Det er forklaringen på hvorfor tallet er synkende, skriver kommunikasjonssjef Trine Sylju Arntsen i FPVS i en e-post til Forsvarets forum.

Situasjonen er mer dyster hos naboene våre i øst. Hele to av tre av de 107.000 svenskene som ble bedt om å møte til sesjon i år, sier at de ikke kunne tjenestegjøre på grunn av flere sykdommer, lidelser og skader. Det meldte svenske TT tidligere i uka.

mest lest