Elleville bøtesatser fra 1. februar

Avatar photo
Publisert 29. januar 2024 | 17:28

I fjor gjorde bøtesatsene et skikkelig byks. Nå skal det bli enda dyrere å bryte trafikkreglene.

Fra 1. februar 2023 økte satsene for trafikkbøter med 30 prosent. Til og med organisasjonen Trygg Trafikk reagerte den gang på hvor høye satsene ble. Advokatforeningen var også kritisk, og sa at den eneste vinneren var staten.

Til tross for kritikken gikk regjeringen inn for å skru opp bøtesatsene markant.

Nå vil de gjøre det igjen. Fra 1. februar i år skal nemlig satsene justeres opp med rundt 5 prosent, en økning som skal være i harmoni med konsumprisindeksen.

Ulovlig bruk av mobiltelefon, brudd på vikeplikten, og kjøring på rødt lys vil nå kunne straffes med bøter på over 10.000 kroner.

Her er noen av de nye satsene:

  • Bruk av mobiltelefon: 10 200 kroner
  • Brudd på vikeplikten:10. 200 kroner
  • Kjøre på rødt lys: 10 .200 kroner
  • Brudd på forbudsskilt: 8 .200 kroner

De nye satsene er langt høyere enn hva nivået er i andre europeiske land. I Tyskland vil man eksempelvis få en bot på i underkant av 700 kroner ved ulovlig bruk av mobiltelefon bak rattet, og man må ut med en tusenlapp for å kjøre på rødt lys.

Det betyr at norske bøter er over ti ganger høyere enn tilsvarende tyske bøter.

Det blir estimert at økningen i bøtesatsene vil bety rundt 57 millioner i økte inntekter til staten. Det skriver TV 2.

Da regjeringen økte satsene i fjor, ble det en snakkis internt i politiet, og ansatte i UP sa at de opplevde det som ubehagelig å gi bøter.

– Det er åpenbart en diskusjon rundt bøtestørrelsene, sa trafikkansvarlig Frode Andreassen ved Oslo politidistrikt til VG i fjor.

Oslo politidistrikt hadde gitt tilbakemelding om at det ikke var behov for å øke bøtesatsene med 30 prosent.

– Jeg skjønner veldig godt at den enkelte politibetjent synes dette kan være ubehagelig, sa Andreassen.

Han kunne og fortelle at en av argumentene mot de høye bøtesatsene, var at de rammer folk ulikt.

– Det er forskjell på en arbeidsledig og en som har mye penger.

Han mente at en annen tilnærming til å gjøre trafikken tryggere kunne være å øke antall prikker.

– Det å ha et førerkort og miste et førerkort er noe annet. De som har mye penger, kan betale et høyere beløp. Som vi nevner i høringssvaret vårt, er en annen tilnærming å øke andel prikker, eller at førerretten inndras for en lengre periode når forholdet er så grovt at tap av førerrett er konsekvensen, i stedet for å øke bøtesatsen.

mest lest