Det store pensjonistranet må stoppes

Avatar photo
Vidar Kleppe
Bystyrerepresentant for Kleppelista
Publisert 29. april 2023 | 17:56

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Statsminister Støre og finansminister Vedum lovet det norske folk at det samlede skattetrykket ikke skulle økes i statsbudsjettet for 2023. Dette er brutt.

I fjor fikk alle pensjonistene økt skatte noe de også vil få i år, på tross av Støre-regjeringens løfte om lavere skatt for alle med vanlige inntekter.

Beregninger fra pensjonistforbundet viser at enslige minstepensjonister må betale 4 283 kroner i inntektsskatt i 2023, noe som bryter med prinsippet om at minstepensjonister ikke skal betale inntektsskatt. Dette meningsløse løftebruddet må regjeringen snarest rydde opp i.

Vi husker alle at Støre-regjeringen i fjor lovet at alle personer med inntekter under 750 000 kroner skulle få redusert skatt. Pensjonistforbundet har beregnet at regjeringen brøt løftet for pensjonistene. Mens skattesystemet forbedret kjøpekraften for arbeidstakerne med en inntekt inntil 600 000 kroner, fikk pensjonistene økt eller uendret skatt i 2022.

Fakta er at skattesystemet virker innstrammende for alle med pensjon under 600 000 kroner. En pensjon på 300 000 kroner fikk en skatteøkning på 0,3 prosentpoeng i fjor og vil få en skatteøkning på 0,9 prosentpoeng i år. Til sammenligning får lønnstakere med inntekter under 600 000 kroner lavere skatt. En lønnstaker med 300 000 kroner i inntekt kan forvente 0,2 prosent i realvekst før skatt, mens etter skatt øker realveksten til 0,9 prosent. For lønnstakere virker altså omfordelingen gjennom skattesystemet som forventet, mens for pensjonister er alt snudd på hodet.

Årsaken til det urimelige utslaget for pensjonister er at Støre-regjeringen legger opp til en prisvekst på 2,8 prosent i årets statsbudsjett, mens ferske prognoser indikerer en prisvekst på nærmere 5 prosent. Pensjonsveksten følger gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Når Støre-regjeringen bruker for lave anslag, blir selvsagt skattesatser, fradrag og beløpsgrenser feil.

Normale pensjoner skulle i utgangspunktet få bedret kjøpekraften som følge av lettelser i skatten, men resultatet og fakta viser det stikk motsatte. De laveste pensjonene får den kraftigste skatteskjerpelsen som følge av at skattesystemet ikke er justert i tråd med oppdaterte anslag på lønns- og prisvekst.

Dette i en dyrtid der nordmenn lider og sliter med å få pensjonen og pengene til å strekke til i et av verdens rikeste land Norge. Det er ikke rart at Støre og Vedum sliter med troverdigheten som gir historisk dårlige meningsmålinger spesielt for Arbeiderpartiet.

Kleppe om egen sorti: – Trist for Norge (+)

mest lest