14 av 16 er kvinner i UiOs likestillingsgruppe

Avatar photo
Publisert 29. april 2024 | 15:38

Universitetet i Oslo (UiO) har etablert en koordineringsgruppe som skal jobbe for å sikre likestilling, inkludering og mangfold ved universitetet. Gruppen selv består nesten utelukkende av kvinner.

– Vi er smertelig klar over akkurat den problemstillingen, og vi vil ta opp dette både i gruppen og med dekanene, sier prorektor Åse Gornitzka ved universitetet til Khrono.

Likestillingsgruppen skal ha en rådgivende funksjon overfor ledelsen, bidra til å utforme universitetets overordnende politikk og anbefale tiltak innenfor likestilling, inkludering og mangfold.

Biologiprofessor Kristian Gundersen ved UiO stiller seg undrende til skjevheten, og viser til at det er menn som kommer til kort i akademia.

– Samfunnet er opptatt av kjønnsbalanse i alle andre sammenhenger, så da blir det merkelig å ikke ha det i et forum som dette. Spesielt siden det er menn som kommer til kort i akademia, faller fra studier og ikke får gode nok karakterer, sier han til Khrono.

– Dette blir bare gammelfeminisme. Nå må vi gå inn i den nye tid, og se at problemene er andre i dag enn tidligere, og da virker dette helt merkelig, sier Gundersen.

mest lest