Sanna Sarromaa bommer om planleggingsdager

Avatar photo
Sverre Avnskog
Pensjonert lærer
Publisert 30. april 2024 | 15:38

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Må journalister og sykehjemansatte levere detaljerte planer for hver dag det neste året?

Jeg har ofte sansen for lærer og skribent Sanna Sarromaas friske meninger. Men i sin siste kronikk i VG synes jeg hun bommer. Hun spør hvorfor skolene og barnehagene er stengt når de fagansatte har planleggingsdager, mens aviser, TV-kanaler og sykehjem har åpent. Hva skulle skjedd dersom de stengte ned i en hel uke, spør hun.

Jeg tør påstå at hennes sammenligninger er ganske meningsløse. Skolen har alltid vært stengt om sommeren, i juleferien og påsken når elevene har ferie. Det er ikke noe som har blitt innført som en følge av planleggingsdagene.

Og hvis jeg ikke husker helt feil angående innføringen av planleggingsdagene, så ble de ikke tatt fra elevenes skoledager, men fra lærernes ferie og avspaseringstid. Om jeg har rett, har altså elevene ikke tapt noe som helst på at planleggingsdagene ble innført i sin tid.

Og å sammenligne det at skolene er stengt i feriene med at sykehjem skulle stenge ned og VG og NRK skulle legge ned aviser og programmer en hel uke, gir jo ingen mening i det hele tatt.

Jeg tror alle kjenner godt til at avisene er mye tynnere om sommeren når journalistene har ferie, og det kjøres på «agurknyheter» som krever svært liten journalistisk kompetanse. Og i NRK kjøres det repriser av gamle serier og programmer. Sykehjemmene er også nedbemannet og kaller inn ferievikarer som gjør at de kan drive sin virksomhet nesten som vanlig.

Nå vet jeg ikke hvordan de skolene Sarromaa har jobbet på drives, men der hvor jeg har arbeidet, måtte vi lærere hvert år levere inn detaljerte fagplaner for hver eneste dag i det kommende skoleåret, vi måtte henvise til lærestoff, metoder, målsetninger og varighet på det enkelte fagemnet.

Må journalister og sykehjemansatte levere inn slike planer? Nei, jeg tror ikke det – jeg har i hvert fall aldri hørt om det. I disse yrkene blir deres arbeid formet av hva som skjer i nyhetsbildet, og etter hva slags pasienter og klientell man til enhver tid ha innlagt.
Jeg skjønner ærlig talt ikke hvordan Sarromaa kan se noen meningsfull sammenheng mellom disse yrkene og læreryrkets krav til planlegging av hele det kommende året.

Et annet svært viktig punkt, er at lærerne med årene har blitt pålagt en stor del rapportskriving både om hver enkelt elev og om hvilken undervisning de har fått. Og hver enkelt har krav på å få sitt eget tilpassede opplegg, og det skal planlegges ned til minste detalj, evalueres og skrives rapporter om. Dette tar massevis av tid, som selvsagt går på bekostning av undervisningstiden.

Det er for så vidt riktig at noen av planleggingsdagene disponeres av arbeidsgiveren og gjerne brukes til faglig utvikling, foredrag og pedagogisk utviklingsarbeid, men dette er neppe noe pedagoger er alene om. Det skjer utvikling i de aller fleste yrker og fagområder, og de ansatte må utdannes for å kunne ta del i nyutviklingen i sitt yrke.

Les også: Kriminelle innleder seksuelle forhold med politikvinner (+)

Dersom Sarromaa ønsker å kritisere noe, bør hun velge noe annet enn planleggingsdagene og heller fokusere på den enorme dreiningen av lærernes oppgaver fra å undervise til å planlegge, dokumentere, skrive rapporter og lage individuelle opplegg for hver eneste elev.

I min tid lærte vi å være gode undervisere, i vår tid har lærerne blitt noe nær kontorarbeidere.

mest lest