Det blir ikke bedre – det kan bare bli verre

Publisert 30. juli 2023 | 17:51

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

AP har og har hatt en indre krets med tradisjon for å tenke likt med Stalins ideer om behandling av «vanlige folk» og hvordan beholde makt og privilegier for ledelsen.

Partiet står for det du kan kalle «skinndemokrati» og som det sies flere steder. I kulissene i dette partiet har det de siste 50 åra til enhver tid foregått en intens innbyrdes maktkamp, hvor man nærmest «går over lik» for å vinne fram. Det virker også(medieoppslag) som de fleste av de som vinner fram i våre dager, bygger politikken på tvilsomme sannheter samtidig som de arbeider hvileløst for å berike seg selv, sin familie og nære venner mens de er i posisjon til det.

Det er interessant å merke seg at det er flere partier som er i ferd med å innta samme modus. Også i Høyre foregår det en desperat intern maktkamp etter de økonomisk lukrative posisjoner som tilbys «folkets tjenere». Demokrati innad i partiene er nærmest ikke eksiterende.

Et godt eksempel fikk allmenheten når det på Høyres siste landsmøte ble foreslått at Norges totale vegetasjons opptak av Co2 skulle tas med i det jeg kaller Norges «CO2 lekeregnskap» (nær sagt alle land unntatt Norge, som har CO2 regnskap, regner vegetasjonsopptak av gassen CO inn i dette regnskapet), som våre stortingspolitikere opererer med ovenfor det norske folk og det tilsynelatende gjennomkorrupte EU og FN.

Det var stort flertall for dette forslaget på Høyres siste landsmøte. Imidlertid ble dette forslaget ble torpedert av tungvekteren Erna Solberg. Og hvorfor ble det det? Det enkle er ofte det beste sies det, og her har du det enkle og sannferdige svaret: Hvis dette forslaget hadde blitt vedtatt ville Norge sannsynligvis oppfylt målene i Norges «CO2 lekeregnskap» (både2030 og 2050 målene) umiddelbart.  

Du skjønner da at å argumentere for og markedsføre ytterligere armod for folk flest med nye og økte miljøskatter og avgifter ville bli nærmest umulig. For den observante er det påfallende at absolutt ingen representanter fra andre partier på Stortinget har forsøkt seg på å «slå politisk mynt» ved å påtale eller utnytte tungvekteren Solbergs «diktatoriske» og antidemokratiske «ultimatum» på Høyres landsmøte.

De andre yrkespolitikerne på Stortinget er nemlig hjertens enig i å videreføre klima-bløffen om at «undergangen er nær» hvis du ikke dramatisk og raskt omstiller hverdagen og forbruket ditt til et nivå på linje med hva som er vanlig i fattige land (FN ideen om Equity – likt utfall for alle ((unntatt eliten)) enten du jobber eller ikke)!

Og hvorfor er Norges CO2 regnskap et «lekeregnskap»? Et godt eksempel som belyser dette er AP og Høyre ideen om elektrifisering av Nordsjø-installasjonene. Argumentet for elektrifisering er kun mikroskopisk bedring av tallene i det norske «CO2 lekeregnskapet». Måten det skal gjøres på er at gass som produserer elektrisitet på installasjonene i Nordsjøen skal brennes utenfor Norge. På den måten fremkommer mindre Co2 utslipp i atmosfæren i Norge på «lekeregnskapet» vårt. Globalt blir resultatet det samme – gassen som ikke brennes i Norge brennes et annet sted isteden. Genialt ikke sant?!

Tenk litt over dette! Investeringen er kanskje på nærmere 150 milliarder, og dette er til installasjoner som de samme politikerne vil ha avviklet (slutt på oljeproduksjon), og mange av installasjonene har begrenset gjenstående levetid. Det er imidlertid en ikke mye omtalt «bonus» for AP, Høyre og EU ved denne sinnssyke sløsingen med det norske fellesskapets midler.

De innvidde vet nemlig at tiltaket vil skape betydelig kraftmangel på land (18TWH), og dette vil gjøre det lettere for AP og Høyre å få gjennomslag for storstilt (subsidiert) utbygging av vindbasert kraft på land (til fordel for AP og Høyre venner, herunder men ikke begrenset til, EU og skatteparadiser)! Når det er minus 20 grader og du ikke får strøm i kontaktene dine, ja da blir du villig til å ofre all norsk natur for å unngå å fryse i hjel. Dette tror jeg er den bakenforliggende planen – ellers gir den ingen mening. Nå forstår du hvorfor AP og Høyre ikke vil gi slipp på ideen om «Elektrifisering av sokkelen».

Samtidig som du blir «tutet» ørene fulle av hva du bør gjøre (og skal gjøre hvis du ikke vil) for å unngå den «kommende undergangen eller katastrofen om du vil, så hører du ingen kritikk fra våre yrkespolitikere rettet mot verdens største forurensere, Kina, India og USA (står for nærmere 53% av all forurensning). Kina åpner to kullkraftverk i uka. Og hvorfor er det ingen kritikk å spore fra våre yrkespolitikere mot den største forurenseren av dem alle, Kina?

Er det fordi Kina allerede er (i mål) et totalitært samfunn(kommunistisk)? Er Kina mange norske politikeres drømmesamfunn? Eller er det ikke noen klimakrise likevel?

Det er også et åpent spørsmål om hvorfor våre klimahysteriske yrkespolitikere på Stortinget synes det er greit med en enorm migrasjon av analfabeter fra varmere strøk til Norge, et land tett oppunder Nordpolen? Innbiller våre yrkespolitikere seg at det ikke er mer behov for energi ved å gjennomføre et livsløp på «Nordpolen» kontra å gjøre det samme i Sentral-Afrika? På den ene siden går altså verdens klima under på grunn av bruk av energi, på den andre siden er det greit å fylle «Nordpolen» opp med millioner av migranter med et enormt energibehov?

De fleste migranter vet vi av erfaring har svært begrenset mulighet til å kunne bidra produktivt i samfunnet! En svensk «sosialdemokrat» mente Sverige hadde plass til 40 millioner migranter fra Afrika (i tillegg til egen befolkning på 12 millioner)! Flere norske klimahysteriske politikere mener Norge har plass til like mange. Erna Solberg (en av «arkitektene sammen med Støre bak importen av EU priser på strøm) hevdet i 2022 at det er urettferdig ovenfor EU at vi har billig energi (vannkraft).

Vel, skal man dra debatten ned på dette nivået kan du svare at det er urettferdig at Spania har mer sol enn oss! Når du sammenstiller logikken i alt over så må du spørre deg selv: Er klimahysteriet bygd på en gedigen løgn for å dekke over en annen agenda? Samtidig som inkonsekvensene florerer i politikken, så går nærmest all norsk ikke subsidiert næring under. Er det meningen at alle i Norge skal ha jobb i, eller være avhengig av det offentlige? Det vil i tilfelle til slutt ende i samfunns-kollaps.

Det må kunne være mulig å produsere noe annet enn byråkrati og trygdebruk i Norge!

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

mest lest