Derfor er sjakk kjønnsdelt

Avatar photo
Publisert 31. desember 2023 | 17:25

Har du noen gang lurt på hvorfor sjakken er delt opp i mann- og kvinneklasser?

Ifølge psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren, er det ikke bare fysikken som skiller kvinner fra menn. De biologiske ulikhetene mellom kjønnene medfører også forskjeller til sinns.

– Sjakk er kjønnsdelt av tilsvarende grunn som at idretter deles opp i kjønnsklasser. De sterkeste mennene er sterkere enn de sterkeste kvinnene, de høyeste mennene er høyere enn de høyeste kvinnene, og de mest intelligente mennene er mer intelligente enn de mest intelligente kvinnene, skriver psykologen i et innlegg på Facebook.

Lindgren påpeker at forskjellene i intelligens mellom kjønnene, i motsetning til høyde og styrke, ikke alltid er like innlysende.

– Gjennomsnittlige menn er sterkere og høyere enn gjennomsnittlige kvinner, men gjennomsnittlige kvinner er like intelligente som gjennomsnittlige menn. Så forskjellene i intelligens er ikke så lette å se, skriver han.

Psykologen forklarer at siden sjakk i toppklasse krever en ekstrem grad av konsentrasjon, utholdenhet og konkurranseinstinkt, så favoriserer den menn.

– Dette er ikke kontroversielt vitenskapelig. Alle psykologer vet at det er sånn. Men de fleste psykologer har sosial teft, så de holder kjeft om det. Jeg derimot, har ingen planer om å vinne noen popularitetskonkurranse, skriver Lindgren.

Psykologen legger til at den virkelige vitenskapelige kontroversen, er teorien om at flere menn enn kvinner spiller sjakk i toppklasse fordi kvinner trenger flere kvinnelige forbilder for å ville delta.

– Folk har en tilbøyelighet til å tro at den tid det er få kvinnelige rollemodeller, vil færre kvinner enn ellers bli interessert. Det kan gjøre det vanskelig å rekruttere kvinner som kunne gjort det bra, skriver Lindgren, og fortsetter:

– Men disse påstandene har faktisk mindre vitenskapelig støtte en det jeg skriver øverst. Ikke fordi det neppe er sant, men fordi denne grenen av psykologi er preget av dårlig forskning, så det er mye vanskeligere å si noe sikkert her.

mest lest