Stein-Are Storsveen

Sivilingeniør med tillegg i øk. fra NHH