Hardt ut mot Spetalen: – bommer ettertrykkelig

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 3. juni 2023 | 16:28

Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna sender mansplainende kraftsalver retning den suksessrike milliardærinvestoren Øystein Stray Spetalen.

– Det er oppsiktsvekkende at Spetalen kan bomme så ettertrykkelig. En mann med 40 års erfaring som investor, megler og forvalter burde være i stand til å beskrive norsk økonomi korrekt. I stedet karikerer han en virkelighet som ikke finnes, sier Brenna til Dagen Næringsliv.

Det kommer som følge av at Spetalen skylder den svake kronen på regjeringen. Det er politisk risiko som gjør at utenlandske investorer rømmer landet, forklarer han.

Pekefingeren får nestlederen i AP til å reagere.

– Spetalen tar dobbelt feil, først i beskrivelsen av norsk økonomi og dernest om den norske modellen som også investorer og meglere nyter godt av. Spetalen sa at «det er ingen som gidder å sitte i Norge lenger».

Det stemmer ikke, kontrer Brenna.

– I første kvartal ble det etablert over 20.000 foretak, det nest høyeste noen gang. Sysselsettingen er rekordhøy, ledigheten er lav, fastlandsbedriftene investerer som aldri før. I tillegg er han vel den eneste som mener at inflasjonen vil fortsette å øke. Både Norges Bank, SSB og de store bankene sier den vil avta.

Kronefallet har heller ikke regjeringen noe å gjøre med, mener hun.

– Vi har flytende kronekurs og politikerne bestemmer ikke den. Under Solberg-regjeringen falt kronekursen med 15 prosent. Like lite som dagens fall er Støres ansvar, var det Solbergs feil den gang. De som har peiling på dette peker i stedet på en kombinasjon av rente, petroleumspriser og uro i finansmarkedene.

At Spetalen i flere år har forutsett kronefallet, lenge før regjeringen, blir ikke tatt hensyn til.

– Jeg tror den norske kronen kommer til å kollapse totalt. Det kan gå i 15 mot euro, sa Spetalen til investorkollegaer Harald Moræus Hanssen og Trygve Hegnar på en podcast i 2019.

Årsakene bak hans den gang spådom om kommende kronefall, var handlingslammet politisk ledelse med eksplosivt økende offentlige utgifter, industrifiendtlig klimapolitikk som skaper usikkerhet som hindrer investeringer, og ikke minst økte avgifter.

Artikkelen fortsetter.

Og inflasjonen er bare begynnelsen, skal vi tro Spetalen.

– Den sterkt økende politiske risikoen gjør at internasjonale investorer trekker seg ut av Norge. Når de flinke og kapitalsterke nordmennene ikke engang vil bo i Norge, eller eie den norske kronen, hvorfor skal da utlendinger eie norske kroner?, uttalte han til DN tidligere denne uken.

At ressurssterke nordmenn gjør seg til politiske flyktninger, bekymrer tilsynelatende ikke APs nestleder stort.

– Tallene tyder på at vi har et næringsliv som satser på en fremtid i Norge og som ser store muligheter. Norske bedrifter har aldri hatt høyere investeringer enn nå og aldri før har flere vært i jobb. Jeg har ikke noe ønske om at eiere av norske bedrifter skal flytte ut og håper flest mulig blir i Norge, for Norge er et bra land, også for å bli rik i. Det er Sveits som er annerledeslandet. Så kan vi gjerne diskutere skatt og enhver regjering skal tåle kritikk, sier Brenna.

Da DN deler Brennas uttalelser til Spetalen, får hun kontant svar.

– Valutamarkedets dom er at tilliten til norsk økonomi og politikk er svak, noe som har medført at kronen er blant de svakeste valutaene i verden det siste året. Jeg og flere andre mener at den politiske risikoen er en av hovedårsakene til dette, sier Spetalen.

mest lest