Mor reagerer på at sønnen blir lært at det finnes 7 kjønn: Rektor viser til NRK-video med Benestad som kilde

Avatar photo
Publisert 7. juni 2023 | 14:52

En bekymret mor deler en oppsiktsvekkende historie på Twitter om sønnens undervisning. Meldingene hennes har nådd ut til titusenvis av brukere på det sosiale mediet.

Sønnen, som går i 7. klasse på Andebu barneskole i Sandefjord, fikk nemlig høre fra læreren at det finnes syv kjønn. Da han rakk han opp hånden for å si at dette er feil, og at det bare finnes to kjønn, skal han ha fått kjeft ifølge moren.

Moren bestemte seg for å ta kontakt med rektor, ettersom hun ikke ønsker at barnet hennes utsettes for det hun oppfatter som vranglære.

Da skal rektor ha tatt læreren og undervisningspraksisen i forsvar:

– Undervisningen har tatt utgangspunkt i en opplysningsfilm om de 7 kjønn på NRK TV. Vi ser at dette er et tema uten noe fasitsvar, der det er viktig å anerkjenne ulike meninger, svarer rektor til den bekymrede moren i en meldingsutveksling på skolens skytjeneste Visma.

Videoen rektor viser til, er en kontroversiell snutt fra den avskiltede legen og sexologen Esben Esther Pirelli Benestad, som nylig ble fratatt legebevillingen av helsetilsynet.

Utsagnene NRK formidler i videoen er kontroversielt, og tilbakevist av en rekke biologer og vitenskapsfolk.

Rektoren mener likevel at NRK er til å stole på i denne saken:

«Skolen legger videre til grunn at det som legges ut på NRK er kvalitetssikret i forhold til fakta og kilder og at dette derfor kan anvendes i undervisningen,» heter det i meldingen den bekymrede moren fikk fra rektor.

Videre skriver rektor at skolen forholder seg til Utdanningsdirektoratets sider, hvor det hevdes at kjønn kan forstås på ulike måter.

– Utdanningsdirektoratet sier og at elever skal lære om og forstå verdien av kjønnsmangfold. Det står også at det finnes personer som identifiserer seg utenfor de biologiske kjønnene gutt og jente. Udit sier også at det er viktig elever møter voksne som har respekt for at kjønn kan oppleves på ulike måter. Da kan barn utvikle respekt og forståelse for andre mennesker, er svaret moren får tilsendt fra rektor.

Skolen bekrefter bruk av Benestad-videoen

Til iNyheter skriver skolens rektor, Stine Borg, at deler av undervisningen har tatt utgangspunkt i en episode av “Folkeopplysningen-trans” som ligger på NRK.

– En liten del av episoden formidler Benestads mening om saken. Opplysningsfilmen formidler også andre perspektiver, blant annet biologers syn. Dette er også vektlagt i undervisningen.

Borg understreker at undervisningen ikke har som mål å slå fast at det finnes syv kjønn. Hun forteller at biologenes tilnærming til kjønn blir formidlet i undervisningen, og at Benestads syn på kjønnsmangfold er et tilskudd de også vil formidle til barna.

Hun forteller og at en oppgave som gikk ut på å tegne regnbueflagg var frivillig.

– Har dere fått klager fra andre foreldre?

– Skolen har ikke mottatt andre klager på undervisningen og vil fortsette å undervise etter læreplanen, sier Borg.

En forelder til et annet barn i klassen forteller til iNyheter de opplevde episoden i klasserommet annerledes.

– Ingen fikk kjeft. Mitt barn opplevde hendelsen annerledes fra hvordan den blir lagt frem på Twitter. For meg virker det som saken er blåst opp av proporsjoner, forteller en forelder som ikke ønsker å gå ut med navn offentlig. iNyheter er kjent med vedkommendes identitet.

Her kan du se skjermbilder av Twitter-innleggene til kvinnen:

mest lest