Eksplosiv økning i sykmeldinger på grunn av psykiske lidelser

Avatar photo
Publisert 7. september 2023 | 20:43

Nå slår NAV alarm.

Ferske tall fra NAV viser at det legemeldte sykefraværet i andre kvartal 2023 har økt med 5,2 prosent fra samme periode i fjor.

Særlig én diagnose står bak økningen, og det er psykiske lidelser.

– Sykefravær på grunn av psykiske lidelser utgjorde nesten 1,9 millioner tapte dagsverk i andre kvartal. Det utgjør 25 prosent av det totale legemeldte sykefraværet. De siste årene har denne diagnosegruppen hatt en jevn økning. Dette er viktig kunnskap for alle som følger opp sykmeldte og de som har ansvaret for det psykososiale arbeidsmiljøet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til Nettavisen.

Tallene fra NAV viser at psykiske lidelser er i ferd med å vokse seg til å bli den mest vanlige årsaken til fravær hos kvinner.

Les også: Vi kan spare 20 milliarder på å kutte i sykelønnen

Psykiske lidelser står nå for 28,4 prosent av kvinners sykefravær, noe som er 0,3 prosent mindre enn muskel- og skjelettlidelser.

I 2019 stod kvinners sykefravær på grunn av psykiske lidelser for 891.000 tapte dagsverk. I 2021 var tallet så vidt passert én million. I 2023 var 1.247.000 dagsverk tapt.

Menn sykmelder seg langt sjeldnere på grunn av psykiske lidelser, men den prosentvise veksten er nær identisk for kvinner og menn. Økningen har vært på omtrent 40 prosent siden 2019.

Tallene fra NAV viser at de mellom 30 og 34 år står for den største økningen (+9 prosent). I denne aldersgruppen er det psykiske lidelser som har økt mest (+20,6 prosent), etterfulgt av sykdom i fordøyelsesorganene (+15,3 prosent) og diagnosegruppen allment og uspesifisert (9,0 prosent).

mest lest