Kvinner snur ryggen til lederstillinger

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 8. mars 2024 | 07:46

På en dag der likestilling i arbeidslivet står høyt på agendaen, avdekker Randstads siste undersøkelse en overraskende tendens: Interessen for lederstillinger blant norske arbeidstakere ligger betydelig lavere enn blant deres globale kollegaer, og kjønnsforskjellene i denne ambisjonen er tydelige.

Kun en fjerdedel av kvinnene uttrykker ønske om lederansvar, mot over en tredjedel av mennene. 

Det er et tankekors at vi ser denne motviljen etter så mange år med fokus på kvinner i lederstilling, kvotering av kvinner i ASA styrer og nå med den nye politiske satsingen fra statsråd Vestre om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret, skriver Randstad i en pressemelding.

– I mange år har vi sett på hvordan vi kan motivere kvinnene, men er det kanskje på tide at vi som sitter i ledelsen og i styrer ser oss selv i speilet? Gjør vi egentlig nok for å synliggjøre fordelene ved å være leder eller å sitte i et styre, spør Beathe Knudstad-Lopez, som leder Randstads datterselskap, Dfind. 

Hun har selv mangeårig erfaring fra lederstillinger innen næringslivet, og sitter også i en rekke styrer. 

Næringslivet går glipp av talentene
– Jeg tror ikke vi er flinke nok til å gjøre oss attraktive for de dyktige kvinnene, noe som medfører at næringslivet går glipp av verdifull kompetanse, fortsetter Knudstad-Lopez. 

-Vi må ikke lure oss til å tro at likestilling i arbeidslivet først og fremst handler om å gjøre kvinner en tjeneste, det handler like mye om å gjøre selskapene vi jobber for en stor tjeneste. For klarer vi ikke å motivere kvinner til å ta lederansvar, så går vi glipp av halvparten av talentene, sier hun 

Kun 24 prosent av alle kvinner har ambisjoner om lederansvar eller kan tenke seg det, sammenlignet med 37 prosent menn. Blant kvinner svarer så mange som 52 prosent at de ikke ønsker seg lederansvar, hvor 33 prosent av menn svarer det samme.

Motviljen øker med alder
Et annet interessant funn er at jo eldre man blir jo mindre ønsker man å ta på seg lederansvar:

50 prosent av Gen Z (18-26) ønsker lederansvar

35 prosent av Millenials (27-42) ønsker lederansvar

27 prosent av Gen X (43-58) ønsker lederansvar

17 prosent av Boomers (59+) ønsker lederansvar

Beathe mener det er et stort paradoks at jo mer erfarne arbeidstakerne blir, jo mindre lyst har de til å bli leder. 

– Man kan jo tenke at jo eldre man blir, jo mindre ambisiøse blir man, men det er jo særlig eldre arbeidstakere med lang erfaring som kan egne seg godt til å ta på seg lederansvar. For kvinner blir det kanskje også enklere å ta på seg lederansvar etter småbarnsfasen, så det at færre ønsker å bli ledere når de bikker 40 er et problem man må ta på alvor. Kanskje det er blant kvinner over 40 man egentlig bør legge inn støtet når man nå skal rekruttere kvinner til ledelse og styrer?

Utfordrende mangel på ambisjoner
Det paradoksale gapet mellom erfaring og ambisjon om lederansvar blant arbeidstakere, særlig kvinner, utfordrer dagens tilnærming til likestilling i næringslivet, sier Beathe Knudstad-Lopez, 

– Til tross for år med innsats for å øke kvinnelig representasjon i ledelse og styrer, avslører vår undersøkelse en vedvarende motvilje blant kvinner, mot å ta på seg lederroller. Dette setter søkelyset på behovet for en ny dialog om hvordan vi kan gjøre lederstillinger mer tiltalende og tilgjengelige for kvinner, spesielt de over 40, som representerer et uutnyttet potensial i arbeidsstyrken. Ved å adressere disse utfordringene kan vi ikke bare fremme likestilling, men også berike våre selskaper med et bredere spekter av erfaring og perspektiver.

mest lest