Er Støre og Solberg banditter eller er de bare dumme?

Avatar photo
Halvor Næss
Overlege
Publisert 13. september 2023 | 17:23

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Den italienske professoren i økonomisk historie Carlo M. Cipolla har skrevet en interessant bok om dumskap. Den begynner med at alle handlinger har konsekvenser. Konsekvensene kan være nyttige eller skadelige for aktøren eller andre. Det finnes derfor fire mulige konsekvenser av en handling.

1. Den er nyttig for både aktøren og for andre. Dette er en vinn-vinn situasjon og Cipolla karakteriserer en slik handling som intelligent. Et eksempel er handel på det frie markedet.

2. Handlingen er skadelig for aktøren, men nyttig for andre. Cipolla kaller dette for en hjelpeløs handling.

3. Handlingen er til nytte for aktøren, men til skade for andre. Dette er banditthandlingen.

4. Handlingen er skadelig for både aktøren og for andre. Dette er den dumme handlingen.

Dumme menneskers handlinger er derfor selvskadende og skadelig for andre. Den selvskadende effekten kan dog være minimal. Cipolla skriver videre at de dumme er urokkelige i alle sine handlinger som så og si alltid bærer preg av dumskap. De er derfor farlige. De ikke-dumme menneskene utgjør derimot en uberegnelig flokk som varierer mellom å være intelligente, hjelpeløse eller banditter.

Cipolla skriver videre at det finnes flere dumme mennesker enn vi tror og de finnes i alle lag av folket. Nobelprisvinnere, politikere, leger, bønder og så videre har sine dumme representanter.

Hvor befinner Støre og Solberg seg i Cipollas klassifisering? Etter mitt skjønn er det relativt lett å plassere Støre blant de dumme. Hans politiske føringer når det gjelder for eksempel Covidpandemien, den angivelige klimakrisen, energikrisen og Ukrainakrigen er etter mitt syn en konsekvent sammenhengende serie politiske handlinger med alvorlige følger for mange og ingen nytte for Støre selv.

Mot dette kan det argumenteres at han har egennytte av politikken på disse områdene ved at de bereder grunnen for prestisjetunge og lukrative jobber i EU eller FN systemet. I så fall er han en banditt, men jeg har en anelse om at han ikke kommer til å lykkes i internasjonal politikk. Støre kan godt ha høy IQ og være veltalende, men hans handlinger er preget av dumskap.

Solberg er litt vanskeligere å plassere. Også hennes politiske føringer har hatt minst like alvorlige konsekvenser for befolkningen som Støres, men det er mulig at Solberg er mer slu og bruker politikken som springbrett for en internasjonal karriere og kanskje vil lykkes med det. For meg er det derfor et åpent spørsmål om hun er en banditt eller om hun bare er dum.

Det finnes mange politikere som lett kan klassifiseres som banditter. Et eksempel er den tidligere amerikanske visepresidenten Al Gore. Han har ivret for klimatiltak på bekostning av folk flest i mange år og samtidig tjent seg svært rik på denne politikken.

De fleste politikere er enten banditter eller dumme. Det kommer av at verdenssamfunnet er meget komplekst. Kunnskap er spredt rundt blant milliarder av mennesker. Nyttig samhandling og utvikling er bare mulig blant uavhengige, private aktører. Det er hovmod å tro at politikere eller byråkrater har noen som helst mulighet til å styre den komplekse verden vi befinner oss i til fordel for befolkningen. Det er rett og slett ikke mulig. Den eneste måten politikere kan unngå klassifisering som dumme eller banditter, er hvis de jobber for begrensninger av politiske handlinger så mye som mulig. Slike politikere finnes det dessverre ikke mange av.

Min konklusjon på spørsmålet i overskriften blir derfor at Støre er dum mens Solberg muligens er en banditt etter Cipollas klassifisering av dumskap. Hva med Vedum? Å spørre er å svare.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

mest lest