35 Nav-brukere rammet av svindel

Avatar photo
Publisert 13. desember 2023 | 21:50

Nav opplyser onsdag at de er kjent med at enkelte brukere ikke har fått utbetalt ytelser fra NAV som vanlig.

Nav mistenker svindel etter at flere utbetalinger har gått til feil kontonummer.

Digitaliseringsdirektoratet har undersøkt saken og har oppdaget at de som er rammet har logget inn med Bank-ID. Flere av innloggingene skal ha kommet fra samme IP-adresse.

– Dette mønsteret kan ifølge Digdir være et tegn at de som er rammet kan være utsatt for en form for svindel, opplyser Nav.

VG skriver onsdag at de har vært i kontakt med en person som ikke har fått utbetalt alderspensjonen sin.

Nav er en av de største offentlige etatene i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, barnetrygd og arbeidsavklaringspenger.

mest lest