Oslo bruker milliarder på sykkelveier: – Fører ikke til mer sykling

Avatar photo
Publisert 15. mai 2023 | 14:40

Raymond Johansens (Ap) byråd har brukt over 2,6 milliarder kroner på sykkelveier i hovedstaden.

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, mener sykkelsatsingen er en fiasko og viser til statistikk fra Oslo kommunes statistikkbank.

– Andelen som bruker sykkel har knapt økt, sier Solberg.

Statistikken viser at Oslo bare har hatt en økning i sykkelbruk på 0,1 prosent over en periode på 7 år.

Da Raymond Johansens byråd inntok ledelsen i Oslo rådhus i 2015, var syklistenes andel av daglige reiser i Oslo 5,9 prosent. I 2022 utgjorde syklistene seks prosent av trafikken, ifølge Oslo kommunes statistikkbank.

Selv om Solberg reagerer på at byrådet har fått lite igjen for pengene de siste årene, tar han ikke til orde for å bremse opp pengebruken. Tvert imot vil han fortsette satsingen på sykkel.

– Skal vi lykkes med å få flere til å sykle, må det fortsatt satses betydelige penger på dette, men vi er nødt til å se resultater. Vi foreslår fire konkrete grep, sier han til VG.

Dette er grepene Solberg foreslår:

  • Fullføre et høykvalitets sammenhengende sykkelveinett: Unngå stadige systemskifter fra sykkeltilrettelegging til blandet trafikk, fortau eller fotgjengeroverganger. Det skaper trafikkfarlige situasjoner. Det haster med bedre løsning for eksempel i Kongsveien.
  • Rydde opp i sentrum: Blant annet ved å prioritere flere gater til syklister og gående.
  • Kartlegge hvor de sykler: Syklister er fleksible og velger ikke nødvendigvis en sykkelvei. Derfor må vi ta i bruk GPS-teknologi for å kartlegge dagens reisemønster for å identifisere hvilke ruter/sykkelveier som må prioriteres for å gi økt sykkelandel.
  • Vedlikehold: Sørge for at det ikke er hull i veien i sykkelfelt og i gater langs hovedsykkelveinettet. Slik hull er livsfarlige for syklister, og gjør at mange kvier seg for å sykle.

Sykkelplanen legges frem på vegne av både Høyre og Venstre.

Marit Vea, Venstre-representant i samferdsels- og miljøutvalget i Oslo kommune, er enig med Solberg i kritikken mot det rødgrønne byrådet:

– Når du ikke får færre til å kjøre bil og ikke flere til å sykle, da er det noe alvorlig galt med strategien, spesielt når målet til byrådet er at 25 prosent av daglige reiser skal være på sykkel om under to år, sier hun til VG.

Fornøyd

Byråd Sirin Stav (MDG) sier at andre statistikker enn den som Oslo kommunes statistikkbank lager, viser at sykkelandelen er har økt. Hun trekker frem den nasjonale reiseundersøkelsen til Statens vegvesen.

Den viser at sykkelandelen er oppe i ni prosent i 2022, mot syv i 2021 og at Oslo kommunes sykkeltellere viser en økning på 50 prosent siden 2015.

– Oslo er langt unna å være en god nok sykkelby, men vi er på vei. Jeg er helt enig i at det må gjøres mye mer for å legge til rette for syklister fremover, sier hun.

Les også: Nye klimaberegninger kan stoppe gigantisk veiprosjekt

Stav mener kritikken fra Høyre og Venstre er pinlig.

– Vi har tidoblet tempoet i sykkelveiutbyggingen, sammenlignet med da Høyre styrte. Jeg er veldig stolt av at vi har etablert eller oppgradert snart 150 kilometer med sykkeltilrettelegging, sier hun.

Stav kaller Høyre et grått eksosparti, og mener de bare forsøker å kle seg grønn i valgkampen.

– Deres manglende vilje til å prioritere sykkel gjennom mange tiår, har skapt utrygge skoleveier, farlig byluft og utrygge forhold for syklister, sier Stav til VG.

Arbeiderpartiet, MDG og SV har styrt Oslo de siste åtte årene med budsjettstøtte fra Rødt.

mest lest