Dere har for lite håp for fremtiden, AUF

Avatar photo
Publisert 16. april 2024 | 18:48

Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens meninger.

Klimaendringer, krig og dommedagsprofetier er ikke gode grunner til å la seg skremme bort fra å ville stifte familie og sette barn til verden. Spesielt ikke her i Norge.

I et innlegg hos VG mandag 15. april skriver Selma Kristiansen Kolltveit i Rogaland AUF at hun ikke lar seg inspirere av politikernes bønn til norske kvinner om å få flere barn, på bakgrunn av SSBs statistikk som viser at fødselstallene nå er så lave at nordmenn vil være utryddet innen 500 år.

Kolltveit opplever at det føles feil å få barn i en verden med så mye vondt, så mye krig og uroligheter, og ikke minst en pågående klimakrise.

Dette har jeg hørt før. AUF-erens bekymringer er nokså utbredt blant norsk ungdom. Kanskje spesielt hos jenter på venstresiden. Derfor ønsker jeg å dele noen oppløftende budskap om verdens gang.

Aldri før har vi hatt så få klimarelaterte dødsfall. Statistikk fra de siste 120 årene viser at stadig færre omkommer i værrelaterte naturkatastrofer. Menneskehetens teknologiske utviklinger de siste 250 årene har riktignok medført utslipp av gasser som påvirker klimaet. Det vil by på utfordringer fremover som kan være verdt å holde et øye med, slik at vi kan minimere skaden. Men våre teknologiske utviklinger har gjort langt mer godt enn vondt.

Medisiner, billig energi, kjøretøy, radio og internett, prevensjonsmidler, rent vann og billig mat har hatt en mirakuløs innflytelse på menneskers livskvalitet. Siden 1846 har dessuten forventet levealder i Norge gått opp fra rundt 50 år, til over 80 år for både kvinner og menn. Klimaendringene er et relativt lite problem, som er helt overkommelig.

Aldri før har demokratiet stått sterkere globalt. Det er stadig en større andel av verdens befolkning som får muligheten til å velge sine ledere og å påvirke politikken i sine land. Mindre enn 10 prosent levde i velfungerende demokratier for 200 år siden. I dag lever halvparten av verdens befolkning i nokså gode demokratier, og ytterligere én av tre får påvirke hvordan landet deres styres, selv om de mangler viktige friheter.

Aldri før har vi hatt mindre krig enn vi har i dag. De fleste forskere er enige om at prosentandelen av mennesker som dør voldelige eller krigsrelaterte dødsfall har stupt gjennom historien, og at vi får mindre vold etter hvert som befolkninger blir større og mer organisert.

Verden har altså blitt et langt bedre sted. Det er takket være utdanning, teknologi og vestlige verdier som kapitalisme, liberalisme og demokrati. Men skal vi opprettholde den gode utviklingen, må vestlige land stå sterkt også i fremtiden.

En forutsetning for dette er naturligvis at vi reproduserer oss. For AUF må første steg derfor være å kvitte seg med pessimismen. Først da kan Norges tredje største parti begynne å tenke på å utvikle politiske grep for å ta tak i de katastrofale fødselstallene.

Som medlem i Agder FpU og Agder FrP, er det med glede at jeg kan meddele at vi har vedtatt med stort flertall at vi vil jobbe for at foreldre skal betale mindre skatt, slik at de som får barn kan beholde mer av egne penger.

Jeg håper AUF og Arbeiderpartiet etter hvert vil følge i våre fotspor og begynne å utarbeide en familiepolitikk som tar tak i de nedslående fødselstallene i Norge. Konsekvensene av å ikke gjøre noe, vil være katastrofale.

Jeg håper og at norsk ungdom, som Kolltveit, slutter å la seg skremme så lett. Det er ingen grunn til å gi opp på fremtiden. Vi lever i verdens beste land, og vi har bedre forutsetninger enn noen andre levende skapninger i historien.

Vi må gjøre oss selv ansvarlige for eget liv og miljøet rundt oss. Bare slik gjør vi verden, og Norge, til et bedre sted. Offermentalitet er en av venstresidens mange destruktive sykdommer. Spar dere for slikt, AUF.

Menneskeheten er et skjørt og sjeldent lys av bevissthet i et uendelig stort og mørkt univers hvor naturtilstanden er brutal lidelse. Det skulle mye grotesk evolusjon til for å få oss til hvor vi er i dag. Derfor er vi moralsk pålagt å opprettholde den utrolige sivilisasjonen vi har utviklet. Selv om antinatalismen kan være forlokkende i et moralrelativistisk hedningsamfunn som Norge, så er det eneste riktige å få barn.

Artikkelforfatter er medlem i Fremskrittspartiets Ungdom og Fremskrittspartiet.

mest lest