Når så du politiet sist? Trolig var det UP

Avatar photo
Jørgen Granberg
Journalist
Publisert 16. april 2024 | 21:24

Dette er en kommentar.

Hva og hvilke kriminelle handlinger er tema hos politiet i dag?

For en del år tilbake var eksempelvis tyveri av gressklippere, båter, sykler og ikke minst bråk i nære relasjoner prioritert av vår den gang håndfaste politistyrke. Det var en annen form for kriminalitet.

I dag kan det nærmest synes som om etterforskning kun igangsettes ved svært alvorlige grove voldshendelser og/eller drap.

Åstedet
Som oftest er det lokale politiet sist på stedet når det skjerl en alvorlig ulykke/hendelse i nærmiljøet.

Først kommer brannvesenet, ambulansen og dernest politiet.

Som regel velger politiet/påtalemyndigheten å henlegge åpenbart straffbare forhold. Også der det er kjent kjent gjerningsmann. Det er den mest «komfortable» løsningen.  

Det finnes ikke ressurser til de arbeidskrevende oppgavene som all den nye kriminaliteten innebærer. I tillegg kan gjerningspersonene være under den kriminelle lavalder, det gjør ikke politiets motivasjon for å etterforske noe større.

Køordning
Skal man oppsøke en politistasjon, må man i forkant undersøke om denne/dette tjenestestedet er åpent for publikum.

Etter kl. 1500 er alle politistasjonene i Norge (bortsett fra Grønland politistasjon – tror jeg) stengt for publikum. Ikke nok med det, dersom du ønsker en personlig samtale/kommunikasjon med en «politimann», må du bestille time flere uker i forkant.

Trafikk.
På en politioperativ arena, mestrer politiet og synliggjøre og intensiviteter sin innsatts – nemlig langs vårt veinett.

Forenklede forelegg (bot) utferdiges på stedet fortløpende for mindre trafikkforseelser. Eksempelvis om man kjører 5- 10 km for fort og/eller om man betjener sin mobiltelefon som ikke er tilknyttet bilens handsfree-system. Hva sistnevnte gjelder, er statens inntjening kr. 10 200,- + tre prikker på førerkortet.

Utdanning
Hvert år uteksamineres det mer enn 400 politibetjenter fra Politihøgskolen. Gjennom 2023 og så langt i 2024 har det blitt særdeles vanskelig å få jobb for nyutdannet politi. Dette på bakgrunn av stram økonomi rundt omkring i politidistriktene.

52 % av de som gikk ut med vitnemål i juni 2023, hadde politijobb ved utgangen av året. MEN, kun 2 % hadde fast stilling.

Med andre ord, også før 2023, – flere hundre politiutdannede fra landets Politihøgskoler har ingen fast jobb å gå til.

Det må jo være en gavepakke til alle vaktselskapene, som uten ytterligere opplæring får verdens mest utdannede vektere – med en treårig bachelor i politiutdanning.

Rekordhøye tilfeller av vold- ran og drapsforsøk
Forsøk på drap, trusler, vold, ran med kniv og skytevåpen. Oslo har ALDRI tidligere mottatt så mange voldsanmeldelser formidler Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til NRK.

I fjor var det 50 tilfeller av drapsforsøk i Oslo, Asker og Bærum.

«Antallet drapsforsøk lå høyt gjennom hele året, og det økte betydelig fra året før, men også de foregående årene. Vi er bekymret for unge som bruker kniv. Hvor man kanskje har lav terskel for bruk av vold. Og ting kan eskalere og vi får alvorlige saker» forteller politiinspektøren.

Årsaken til en del av ovennevnte, er personkonflikter eller konflikter innad i ungdoms- eller kriminelle miljøer.  
«Vi er bekymret for unge som bruker kniv. Hvor man kanskje har lav terskel for bruk av vold, og ting kan eskalere og vi får alvorlige saker», sier politiinspektøren.

Sannheten
Hvorfor formidler ikke politiet sannhetsbildet?

Faktum, relatert til ovennevnte voldsspiral: Den er jo nærmest uten unntak utført av ungdom/personer med ikke norsk etnisk bakgrunn.

MEN, fortsatt forsøker politikere og politibyråkrater å begrunne og/eller belyse innvandrervold med trangboddhet!

50 drapsforsøk
Takket være nærmest øyeblikkelig medisinsk behandling – ble også livet til de det gjelder reddet ene og alene på bakgrunn av en proff ambulansetjeneste, samt et kirurgisk traumeteam på Ullevål sykehus som er i verdensklasse.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

mest lest