Politimann til iNyheter: – Vi har ingen insentiver til å ta de kriminelle

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 21. januar 2024 | 11:09

Stadig mer vold og kriminalitet, i stadig yngre alder. Og nå er de svenske gjengene på vei for å ta over i Norge. Er det mer penger og flere politistillinger som skal til?

Nei, mener flere politifolk iNyheter har snakket med. Penger er en forutsetning, men ikke nok. De forteller om en etat hvor operative politifolk er fratatt redskapene og insentivene som skal til for å bekjempe kriminaliteten. Og det er politikere og politietatens ledelse som selv har besørget denne utviklingen.

De kriminelles rettigheter veier så tungt at politifolkene er redde for å gjøre det som trengs. Proaktivt politiarbeid demotiveres fra toppen. Som konsekvens er det lovlydige borgeres rettigheter som svekkes. Kriminaliteten øker.

Endringene i norsk politi har gått raskt. For 15 år siden ble man fortsatt oppmuntret til og belønnet for proaktivt politiarbeid der man stoppet kjente kriminelle, ransaket og var etter dem. Politiet skulle sette seg i respekt, også fysisk. Nå risikerere man anmeldelse og å få intern granskning og Spesialenheten etter seg. Det er det klare budskap iNyheter får i samtaler med flere politifolk.

De ønsker av forståelige grunner ikke å stå frem.

Hva er skjellig grunn til mistanke? Hvor går grensen mellom kriminalitetsbekjempelse og «plaging» av folk som mistenkes for ulovlig virksomhet?

Grensene har endret seg tydelig i retning av flere rettigheter for lovbrytere og folk som mistenkes for kriminalitet. Utviklingen er gått parallelt med at en overvekt av de krimininelle har utenlandsk bakgrunn. For dermed har mistanken blitt reist om at politiet er rasister når de stopper og går etter folk de mistenker for kriminalitet.

Politiledelsens frykt for rasiststemplet bidrar til samme utviklingstrekk: Operative politifolk har blitt reaktive. De gjør det de blir sendt på oppdrag for, etter at politiet har blitt varslet om noe, men det straffer seg å gjøre noe proaktivt, som å stoppe og ransake «gamle kjenninger».

– Dette er en varslet katastrofe, sier en av politifolkene iNyheter har snakket med for denne saken.

Vedkommende har langt fartstid i politiet i en by sentralt på Østlandet. Han forteller at politifolk opererer forskjellig fra det de gjorde tidligere. De har sett eksempler på kollegaer som har blitt suspendert, nedgradert, og har fått Spesialenheten etter seg.

De kriminelle vet godt hvordan politiet tenker nå, og de utnytter det. Og advokatene anmelder på deres vegne for «overgrep» i prosessen når det gjelder ransaking og avhør. I det hele tatt å få politiadvokatenes godkjennelse for ransaking har blitt vanskeligere. For alle slike ransakinger blir gjenstand for legalitetskontroll. Politijuristene må forsvare sine beslutninger om å gi politiet tillatelse. Men det blir aldri noen etterprøving når det gis avslag. Dermed velger man enkleste vei.

– Vi har opplevd å få avslag på å ransake en bil eller hjemmet selv om vi finner fem gram kokain på sjåføren, sier en polibetjent.

Han forteller at økningen i bæring av kniv blant ungdom ikke burde komme som noen overraskelse. Politiet har sluttet å ransake. Ingen i systemet oppover oppmuntrer til det. Man må legitimere og begrunne enhver handling man gjør som politi i en stadig mer omfattende prosess.

– Alt skal dokumenteres nå. Umiddelbart. Resultatet er at vi ikke gjør det som kunne holdt kriminaliteten nede.

De kriminelle har mistet respekt for politiet. Det verste de i mange tilfeller opplever er å bli bortvist fra et sted i 24-48 timer. Politifolkene har ikke insentiver til å ta oppgjøret med ungdom på skråplan. Man velger heller å være «kompis». På den måten kan man kanskje rapportere dem opp i systemet som informanter.

Og det å ha informanter belønnes.

– Men det leder aldri til noen handling, sier en. – Så fort vi pågriper noen, starter prosessen med rapporter, ettersyn, mulig klage og anmeldelse.

Politifolkene vi har snakket med føler det mangler oppbacking fra mellomledere og opp. Ingen har insentiver til å ta affære og faktisk beskytte de lovlydige innbyggerne. Alle har noen over seg som er livredde for feil gjort i retning at noens rettigheter er brutt.

Fokuset på de kriminelles rettigheter har vokst og vokst.

Men det gjelder ikke på alle felt. Det er den gjengbasert volds- og vinningskriminaliteten som man har berøringsangst for. Overgrepssaker (barneporno) og hatkriminalitet på nett er det ingen «brems» i systemet på. Slike saker gis masse ressurser og fører til påtale.

De som forbryter seg på slike felt, er lettere å ta. De har ingen antirasistiske statsstøttede grupper som driver lobby for dem. Det er stort sett enkeltindvider som opererer på nettet. De blir helt satt ut når politiet tropper opp på døra.

De har respekt for politiet.

Det handler derfor også om prioriteringer.

Svenske tilstander allerede på vei

Politifolkene advarer om de svenske gjengenes inntog. De er allerede på plass og gjør forberedelser på å ta over narkotikaomsetningen. Det ventes konflikt med de aktørene som allerede er etablert, og etterhvert kommer krigen mellom de svenske gjengene på norsk territorium. Det har allerede begynt, som episoden i Moss vitner om.

Det kommer til å være eksplosjoner og drap. Slik man ser i Sverige. Og nå som svenske politikere reagerer og gir politiet friere tøyler, er det sannsynlig at de kriminelle gjengen kommer til å se etter nye områder. Norge peker seg åpenbart ut.

– Vi kjenner dem igjen. De skjuler ikke at de gangstere, og de kommer i svenskregistrerte biler. Men stopper vi dem, sender vi dem ut av landet? spør en politimann retorisk.

Svaret er nei. De svenske kriminelle har innvandrerbakgrunn. Så dermed er frykten i politiet at de vil bli beskyldt for fordommer, etnisk profilering og rasisme.

Det er mest behagelige for politiledelsen å holde seg passiv. Advare litt i mediene om hva som er på gang. Be om flere ressurser, som kommer til å bli brukt på andre ting enn det som hjelper.

Les også: Polititopper ut mot egen sjef: Kan bli som Sverige med dagens politikk

– Det må bli ubehagelig å være kriminell. Vi må få hjemmel til å behandle en person med et langt rulleblad annerledes enn noen uten. Vi må kunne stoppe folk på bakgrunn av hvem vi vet de er, hvem de henger og hva «alle» vet de driver med, sier en.

Budskapet kort fortalt:

De kriminelle har ingen respekt for politiet.

De ler av dem.

Oppskriften på svenske tilstander er allerede lagt. Det vil bli nesten umulig å stoppe.

Har du tips om norsk politi eller temaer knyttet til dette, ta kontakt med Helge Lurås [email protected] eller kryptert på Signal eller Whatsapp. Mobil 93249083.

INYHETER TRENGER DIN STØTTE. TEGN ABONNEMENT ELLER STØTT OSS PÅ VIPPS 763291 BANK 1506.80.92768 ELLER PAYPAL

mest lest