Veddet på børsnedgang – så varslet regjeringen koronatiltak

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 18. september 2023 | 09:39

Erna Solberg har hevdet tette skott mellom seg og ektemannen Sindre og har avvist at han har hatt mulighet til innsidehandel.

Men fra regjeringens politikk er det mange ting som kan påvirke aksjemarledet. Ikke minst under pandemitiden, der ulike tiltak påvirket næringslivet sterkt.

VG har nå gravd frem ett slikt tilfellet. Det vil sannsynligvis komme flere.

Mellom 3. og 9. september 2020 kjøpte Sindre Finnes 110.000 OBX- sertifikater av typen produktet BEAR OBX X10 ND1. 10. september 2020 varslet regjeringen om mulig strengere korona-tiltak i landet. Et slikt produkt er et veddemål på at børsen faller.

Og det er et «giret» produkt, som i dette tilfellet innebærer at kaller kursen på Oslo børs med en krone, så vil man tjene ti kroner. Og stiger den med en krone, så vil man tape ti kroner. Det er et ekstremt spekulativt produkt.

Den 10. september kom regjeringen, ledet av kona, med en pressemelding der de varslet flere mulige innstramminger. Det gjaldt blant annet å redusere grensen for hvor mange som kunne være tilstede på offentlige arrangementer, samt å begrense åpningstidene på serveringssteder. Alt ville påvirke næringslivet og økonomien i Norge – og Oslo børs.

Samme dag som pressemeldingen kom, sankt Oslo børs med 0,99 prosent. Og Finnes solgte alle OBX-sertifikatene som han hadde kjøpt de foregående dagene.

– Ti ganger giring, det synes jeg er ganske ekstremt. Hvis du driver fondsforvaltning har du ikke lov å bruke slike instrumenter, sier investeringsdirektør Rpbert Næss i Nordea til VG.

Avisen har ikke klart å finne ut hvor mye Finnes tjente på det.

Han har ikke besvart VGs spørsmål utover dettee standardsvaret som han nå ser ut til å sende alle medier:

«Takk for henvendelsen.

Som følge av oppmerksomheten denne saken har fått og det enorme medietrykket, er jeg rett og slett ikke i stand til å fungere som normalt nå. Det gjør at det kan ta tid før dere får svar på alle spørsmålene deres. Jeg håper på forståelse for at dette er en tøff tid for hele familien vår, og vil gjerne gjenta at jeg er utrolig lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen.»

Men i 2020 kom Sinnes med en beskrivelse av sitt forhold til kona, statsministeren, som motsier det skottet Erna selv har hevdet eksisterte mellom de to. Sinnes beskrev i et intervju med Kapital de to som «veldig samkjørte» og at de snakket om ting relatert til næringspolitikk «både til frokost og middag».

Erna Solbergs pressesjef henviser nå alle spørsmål om Finnes direkte til Sindre Finnes selv.

mest lest