Vil konvertere kullkraftverk til atomkraftverk

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 19. oktober 2022 | 13:44

For å forhindre flere energikriser vil amerikanske forskere bygge om eksisterende kullkraftverk slik at de går på kjernebrensel.

Et kullkraftverk kan ikke bruke uran som brensel uten videre. Men deler av et kullkraftverk kan gjenbrukes i et atomkraftverk.

I teorien er det nok å endre varmekilden som produserer damp, fra kull til uran og beholde de samme turbinene og generatorene som produserer strømmen. En amerikansk rapport fra 2022 tyder faktisk på at det er god butikk, skriver Illustrert Vitenskap.

Rapporten fra det amerikanske energidepartementet viser at ombygde kullkraftverk, «coal-to-nuclear» eller «C2N-verker», kan firedoble USAs andel av strøm fra kjernekraft. Det tilsvarer mer enn 23 000 av «Vestas» aller største vindturbiner på 15 MW.

Ifølge beregninger i rapporten, vil prisen for et C2N-atomkraftverk være mellom 15 og 35 prosent lavere enn for et nytt anlegg.

Firmaet TerraPower har funnet opp en banebrytende minireaktor som skal installeres i et gammelt kullkraftverk.

På kullkraftverk av eldre dato, er det best å skifte ut det meste, men bygninger, veier, transformatorer, høyspentledninger kan fortsatt gjenbrukes.

Atomkraft-trøbbel i Frankrike: Mer enn halvparten måtte stanse driften

mest lest