– De opererer som Norgesgruppens mafiavirksomhet

Avatar photo
Publisert 24. april 2023 | 18:48

Snushjem.no, Norges største nettbutikk for snus, har meldt seg ut av Virke.

Medlemsorganisasjonen Virke representerer 25.000 selskaper med over 300.000 ansatte. De driver blant annet med lobbyvirksomhet på vegne av sine medlemmer.

I utmeldingsbrevet til Virke går snusleverandøren i strupen på Norgesgruppen, som også er medlem i samme organisasjon.

«Vi kan som du selv forstår ikke støtte en organisasjon som aktivt arbeider for å lovfeste bort Snushjem.no AS. Vi ser dette innspillet til helse- og omsorgskomiteen som en bekreftelse på at Virke opererer som Norgesgruppens mafiavirksomhet for å redusere konkurransen i norsk dagligvarehandel,» skriver kommunikasjonsdirektør Markus Lindblad i meldingen.

Bakrunnen for konflikten er regjeringens nye folkehelsemelding, hvor det blant annet ble foreslått et forbud mot nettsalg av snus.

Snusbransjen er dypt bekymret over forslaget, men vondt ble verre da Snushjem.no så at deres egne representanter aksepterte forslaget.

Les også: Regjeringen vurderer tobakksforbud for fremtidige generasjoner

I sitt høringssvar til helsekomiteen skriver Virke følgende:

«For røykere vil en overgang til røykfrie alternativer kunne redusere skadepotensialet betraktelig. Skal vi få flere til å gå over på mindre skadelige produkter, må disse produktene finnes der forbrukerne i dag kjøper sigaretter.»

Lindblad reagerer naturligvis kraftig på at Virke ser på forbudet som ønskelig:

– Virke jobber aktivt for redusert konkurranse i dagligvarehandelen, som igjen fører til sterkt økte priser til forbrukerne. De har også tidligere jobbet for å svekke vår evne til å konkurrere med dagligvarehandelen. Det var vi kjent med. Men nå tar de det et skritt videre og jobber for at hele vår virksomhet skal bli forbudt, dersom vi ikke begynner å selge sigaretter, sier Lindblad til Nettavisen.

Ettersom Norge har forpliktet seg gjennom Tobakkskonvensjonen til å ikke la norsk lov bli påvirket av tobakksindustrien, får ikke produsenter eller leverandører av snus og tobakksvarer lov til å delta på den fysiske høringsrunden i helsekomiteen 25. april for å forsvare seg selv.

Talspersonen for Snushjem er overbevist om at Virke støtter forbudet mot nettsalg for å styrke Norgesgruppen:

– Grunnen til at Virke ikke kan støtte norsk netthandel er at de er kontrollert av Norgesgruppen, som sitter med et stort butikknettverk og mangler kompetanse til å drive netthandel. At én av fem norske snusbrukere velger å kjøpe snusen sin på nettet medfører et svært kostbart margintap for Norgesgruppen. I tillegg har Norgesgruppen måttet senke prisene på snus, noe som forverrer marginene deres ytterligere, sier Lindblad.

– Urimelige påstander

Bård Gultvedt er direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen. Han avviser anklagene og mener Lindblad er på ville veier.

– Norgesgruppen har ikke ment noe om snus i forbindelse med Folkehelsemeldingen. Hans påstander er derfor fullstendig grunnløse og urimelige. Hvis Lindblad ønsker det, kan han få se alle våre innspill til Virke i forbindelse med Folkehelsemeldingen. I så fall vil han se at det er andre temaer vi er opptatt av, sier Gultvedt til Nettavisen.

Bekymret over aldersverifisering på nett

Virkes direktør for bransjepolitikk, Jarle Hammerstad, bekrefter overfor Nettavisen at de ikke ønsket å fremme Snushjem.nos argumenter i denne saken.

– Butikkene ønsker like vilkår knyttet til håndheving av aldersgrense, det vil si at aldersgrense også må håndheves ved nettsalg. At helsemyndighetene mener det kan gjøres ved å innføre et forbud mot nettsalg av tobakksvarer, er noe vi tar til etterretning.

Hammerstad bekrefter at Virke ikke ønsker å fremme Snushjems argumentasjon i denne saken.

Folkehelsemeldingen viser regjeringen til aldersverifisering som ett av argumentene for et forbud mot nettsalg av tobakksvarer.

De skriver at en rekke EU-land har hatt store problemer med alderskontroll på salg av tobakksvarer på nett. De sier også at snus i nettbutikkene er billigere enn i de fysiske butikkene. Det gjør snus mer tilgjengelig for unge, som er mer prissensitive enn eldre. Dermed ønsker de et forbud.

Selv mener Snushjem at argumentet om alderskontroll ikke gir mening i Norge, ettersom de gjør aldersverifisering gjennom BankID ved alle salg.

Tidligere i april snakket iNyheter med Snusbonden. De forteller at omtrent 80 prosent av salget deres skjer over nettet, og at de frykter et forbud mot nettsalg kan bety spikeren i kista for deres virksomhet.

Bondegründere fortviler over nytt forbud: – Kan bli spikeren i kista

mest lest