Vi menn er lei av å være samfunnets syndebukk

Avatar photo
Sander Furunes
Medlem i Fremskrittspartiets Ungdom
Publisert 24. mai 2024 | 20:12

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

I dagens feministiske og mangfoldige samfunn er det ikke plass til heterofile hvite menn. Dagens samfunn legger for mye vekt på kvinner, homofile og minoriteters utfordringer.

Heterofile, hvite menn har helt siden 70-tallet vært den tapende parten i likestilling- og mangfolds-kampen i Vesten. Menn er skoletaperne til tross for at jenter og gutter scorer nesten identisk på kartleggingsprøver, er kommer gutter likevel ut av ungdomskolen med en hel karakter lavere enn jentene.

Flere menn enn kvinner begår selvmord, flere menn sitter i fengsel, flere menn sliter med depresjon og ensomhet. I skilsmisser får kvinner oftere omsorg over barna. Menn jobber mer overtid, flesteparten av menn jobber i lavtlønte yrker osv. Listen over hvilke områder menn gjør det dårligere enn kvinner er lang. Heldigvis har regjeringen satt ned et mannsutvalg som nylig kom med en rapport hvor de foreslår 31 ulike forslag for å løfte gutter og menn i samfunnet. s

Likevel så er disse 31 ulike forslagene mangelfulle og diffuse. Tiltak som «Styrke innstasen for å forhindre selvmord» og «Nedsette et mannshelseutvalg» er i bestefall idealistiske. Det vi menn trenger for å få det bedre er å slutte å bli beskyldt for alle problemer og alt som er ondt i verden.

Vi som samfunn er nødt til å la fortid være fortid, vi er nødt til å bevege oss fremover og slutte å se oss tilbake. Vi må slutte å skylde på hvite europeiske menn for alt som er galt i verden. Vi må slutte å se oss tilbake og legge stridsøksen på hylla. Vi hvite heterofile menn er mennesker vi og. Våre synspunkter må også få plass i den offentlige debatten. Det er helt feil at i debatter om woke, utenforskap og feminisme, blir det heterofile mannsperspektivet representert av homofile og med minoritetsbakgrunn.

Det at heterofile, hvite menn ikke får delta i det offentlige ordskiftet og sagt meningen de brenner inne med er med på å skape ytterligere polarisering og radikalisering i samfunnet. Dette er en av de største utfordringene i samfunnet vårt fremover. Vi må inkludere heterofile, og hvite menn i samfunnsdebatten. Hvis ikke de også får sin stemme hørt og respektert vil menns problemer vedvare. Det hjelper ikke at et mannsutvalg nedsatt av regjeringene vifter med en symbolsk rapport som konstaterer det åpenbare uten noen reelle løsninger.

Vi heterofile, hvite menn må også få vår stemme hørt. Vi er lei av å være samfunnets syndebukk, vi ønsker også et bedre liv.

mest lest