Studie: Selvmedisinering med cannabis førte til avhengighet

Avatar photo
Olav Kvilhaug
Journalist
Publisert 29. januar 2023 | 10:36

Forskning viser at det er en alvorlig risiko for avhengighet med medisinsk cannabis.

Amerikanske forskere har undersøkt fordeler og ulemper med medisinsk cannabis, ved å følge 186 deltakere over tre år. Forskningen er publisert i tidsskriftet JAMA Network Open.

Det kom heller ikke fram noe bedring av symptomene, som angst, depresjon eller smerter. Men deltakerne rapporterte om bedre søvnkvalitet, skriver forskning.no.

– Det er en relevant studie, sier Kristina Bacher Svendsen, overlege ved Aarhus universitetshospital og førsteamanuensis ved Institut for klinisk medicin ved Aarhus universitet.

– I USA har man tidligere opplevd store problemer med avhengighet ved bruk av tramadol mot smerter. Studien kan gi viktig kunnskap om risikoen for avhengighet ved medisinsk bruk av cannabis, sier hun.

Deltakerne i studien er pasienter som ba om medisinsk cannabis mot angst, depresjon, kroniske smerter eller søvnproblemer. Etter tolv uker ble effekten på de lidelsene de søker lindring for vurdert.

Risikoen for avhengighet viser seg å være betydelig, ifølge Peter Christian Leutscher, forskningssjef, professor og overlege ved Center for klinisk forskning under Aalborg universitet.

Leutscher, påpeker at studien viser konsekvensene av selvmedisinering med medisinsk cannabis og at det altså kan føre til avhengighet.

– Det høres ut som om deltakerne har vært overlatt til seg selv, at de selv kunne bestemme seg for hvor mye de ville ha, sier han.

Han mener deltakerne har ikke de faglige forutsetningene til å vurdere mengden cannabis.

Også Lars Arendt-Nielsen, professor ved Institut for medicin og sundhedsteknologi ved Aalborg universitet, kritiserer studien.

– Det er ikke kontrollert for de dosene de har tatt. Og dataene var selvrapporterte. Samtidig inkluderer ikke studien placebo-behandling som man kunne sammenligne dataene med, sier han.

Studien beskriver heller ikke om cannabis-produktene er CBD og/eller THC.

– Det er viktig å vite om det er snakk om THC-dominerte produkter. Det vil være uklokt å bruke det ved depresjon og angst, sier Peter Christian Leutscher.

Asle Toje vil at Norge skal tjene penger på cannabis: – Har konkurransefortrinn

mest lest