Lekkasje: Energikommisjonen er mot kjernekraft – og enstemmig tilhenger av å fortsette elektrifisering av sokkelen

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 30. januar 2023 | 16:55

Energikommisjonen ble opprettet av Støre-regjeringen 11. februar 2022.

Mandatet var å «kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.»

15 medlemmer ble oppnevnt under ledelse av av professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgaard. Kommisjonen skulle levert en samlet utredning til Olje- og energidepratementet innen 15. desember 2022. Men fikk utsatt frist. Rapporten blir offentliggjort onsdag 1. februar, men VG har blitt gitt tilgang.

Det er flere punkter og drøftinger i rapporten, med flertall og mindretall for de ulike forslagene. Men når det gjelder elektrifisering av sokkelen – som har høstet sterk kritikk for å være meningsløs symbolpolitikk hvis eneste reelle konsekvens er å gjøre strømmen dyrerer på land, er kommisjonen enig om at det skal fortsette – om enn med noe ulikt syn på hvordan havvind skal inngå som kilden til elektrifisering.

Les også: Klimaforsker i Cicero gir full støtte til FrP: – Meningsløst å elektrifisere Melkøya og norsk sokkel

VG skriver:

Flertallet i Energikommisjonen mener at elektrifisering av sokkelen må gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Skal vi nå klimamålene, er det viktig at planlagte prosjekt kommer raskt i gang, og at igangsatte prosjekt ikke stopper opp. I tilknytning til eksisterende installasjoner, som allerede henter kraft fra land, bør man vurdere mulighetene for en kostnadseffektiv utbygging av havvind.

Mindretallet støtter elektrifisering av sokkelen og alle pågående vindkraftprosjekter. Disse medlemmene mener at for å sikre tilstrekkelig utbygging av vindkraft og unngå at kraftbalansen på fastlandet svekkes, bør dette gjøres slik at det over tid bygges tilstrekkelig havvind til å dekke energibehovet til elektrifiseringen i Nordsjøen og at kabel til land brukes til å ivareta forsyningssikkerheten til disse olje- og gassinstallasjonene.

– Ikke en løsning for Norge

Kommisjonen går også mot kjernekraft. «Flertallet i kommisjonen mener kjernekraft ikke er løsning for Norge nå, men mener Norge løpende bør følge den internasjonale utvikling innen kjernekraftteknologi og -sikkerhet,» skriver VG.

Når det gjelder solkraft langtt mot nord, ser kommisjonen angivelig «svært positivt på etableringen av sol i Norge, da denne kan etableres raskt. Det må vurderes å innføre krav om andel egenproduksjon av energi på nye bygg,» heter det ifølge VG.

Kommisjonen vil også ha mer av såkalt nærvind, det vil si vindmøller langs større veier og på industriområder. Dette for å spare uberørt natur.

De er angivelig også av den mening at norske myndigheter neppe vil nå sine egne mål for verken kraftproduksjon eller klimautslipp i 2030.

Dette er medlemmene av kommisjonen:

Ledes av NHH-professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard.

Her er øvrige medlemmer:

 • Øistein Andresen, leder i Eidsiva Energi
 • Bård Folke Fredriksen, leder i Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Sverre Gotaas, leder Herøya Industripark
 • Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO
 • Gyro Heia, ordfører i Birkenes
 • Silje Ask Lundberg, seniorrådgiver i Oil Change International
 • Hans Erik Ringkjøb, ordfører på Voss
 • Kjell Roland, samfunnsøkonom
 • Gudrun Rollefsen, leder i Hammerfest Energi
 • Helene Seim, leder i Boliden i Odda
 • Liv Monica Stubholt, jurist og tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet
 • Berit Tennbakk, partner i Thema Consulting Group.
 • Are Tomasgard, LO-sekretær
 • Arve Ulriksen, leder Mo Industripark

Tucker Carlson til frontalangrep på World Economic Forum: – De er ikke bare onde, de er latterlige

mest lest