Ekspert: 4 av 5 vokser av seg «kjønnsforvirrelse»

Avatar photo
Publisert 6. februar 2023 | 21:39

– Fire av fem barn vokser av seg kjønnsforvirring, sier Riittakerttu Kaltiala.

Hun er Finlands fremste ekspert på pediatrisk kjønnsmedisin.

Kaltiala er også overlege i psykiatri ved Tammerfors universitetssykehus, avdeling for ungdomspsykiatri.

Siden 2011 har hun møtt hundrevis av unge mennesker som sliter med opplevelsen av kjønn som ansvarlig for evalueringer av unge mennesker som opplever seksuell angst.

I et nylig intervju med den finske avisen Helsingin Sanomat har hun argumentert imot et forslag om at mindreårige skal få endre sitt juridiske kjønn.

– I ungdomsårene er konstruksjonen av identitet ufullstendig. Voksne skal ikke styrke eller dempe identitetseksperimenter som hører med i oppveksten, sier hun.

I løpet av ti år har Kaltiala også publisert mye forskning på problemstillinger knyttet til mindreåriges kjønnsidentitet. Hun har blitt en internasjonalt anerkjent ekspert på området.

Noen kulturer gir kjønnsforvirring mye oppmerksomhet

– Fire av fem barn som identifiserer seg med det motsatte kjønn har endrer mening iløpet av ungdomsårene, sier hun.

Derfor mener hun det er lurt å overvåke situasjonen, gi barnet trygghet og behandle familiens angst og mulige relaterte problemer på riktig måte.

– Denne typen barneatferd er ikke et problem i alle kulturer, men i noen kulturer tiltrekker det seg mye oppmerksomhet når barn føler ubehag knyttet til kjønnet sitt, sier Kaltiala.

Umulig å akseptere både biologi og kjønnsopplevelser samtidig

Kaltiala sier det er viktig at foreldre og voksne håndterer barnas følelser på riktig måte.

– Aksept er å si at du er en gutt som føler at du er en jente. Det er greit. Vær den du er, og la oss se hva som skjer når du blir stor, sier hun.

Videre påpeker Kaltiala at det er umulig å både akseptere biologisk kjønn og kjønnsopplevelser på samme tid.

Dr. Riittakerttu Kaltiala.

– Barnet blir ikke akseptert i sin helhet hvis dets erfaring eller fysiske kropp benektes. Hvis du gir en forvirret gutt beskjed om å fremtre som en gutt skal, benekter vi opplevelsen hans. Hvis du forteller han at han faktisk er en jente, så benekter du kroppen hans, forklarer Kaltiala.

I begge tilfeller får barnet beskjed om at det er noe galt med ham, påpeker Kaltiala.

For lite forskning på feltet

Kaltiala kritiserer også forslaget om fritt valg av juridisk kjønn for ungdom som en sterk psykologisk og sosial intervensjon som styrer ungdommens utvikling. Hun understreker at juridisk kjønn ikke er en formalitet hvor man har som mål å avklare riktige detaljer om deg som person.

Hun forteller også at det forskningen viser så langt, er at opplevelsen av «ungdomstransgenderisme» som regel kun er permanent når identifiseringen med det motsatte kjønn har startet tidlig i barndommen, og bare styrket seg i puberteten.

– Fenomenet er nytt, og det finnes derfor ingen forskningsdata om opplevelsenes varighet, sier hun.

Normalt å eksperimentere i ungdomsårene

– I ungdomsårene er identiteten vår ofte fragmentert og situasjonsbetinget. Mange unge mennesker prøver ut forskjellige identiteter. Dette er helt normalt i ungdomsårene, sier Kaltiala.

Hun påpeker at ungdom alltid har gitt uttrykk for ulike identiteter og tilhørighet til en gruppe gjennom for eksempel klær, frisyrer og språk.

Les også: Benestad mister legelisensen

Kaltiala sier at om et barn vil eksperimentere med kjønnsroller og kjønnsnormer, så er det ingen grunn til å holde det tilbake, men det skal heller ikke bekreftes.

– Ungdomsutviklingen trenger ikke å støttes eller styres utenfra. Miljøet rundt oss bør heller ikke forplikte seg til identitetseksperimenter på en måte som kan stå i veien for senere retningsendringer, sier hun.

Ekstrem økning på kort tid

Kaltiala stiller seg kritisk til at identitetseksperimenter knyttet til kjønn blir ansett som ønskelig og til og med nødvendig for unge menneskers psykiske helse.

Hun sier at transpoliklinikker sjeldent åpner etter initiativ fra ungdomspsykiatrien, men at det er politikere og organisasjoner som ofte står bak.

Da Kaltiala begynte å jobbe med kjønnsidentitetsproblemer for barn og unge, var dette fortsatt et sjeldent fenomen. Etter 2015 er antall pasienter tidoblet og pasientgruppen har endret seg, forteller hun.

Tidligere var det mer vanlig at gutter oftere identifisert med det andre kjønnet, men nå er nesten alle Kaltialas pasienter biologiske jenter som opplever en kjønnskonflikt i tenårene.

Tre av fire pasienter har også alvorlige psykiske problemer.

Klandrer mediene

– Mange unge holder fast ved ideen som tilbys i media og sosiale medier om at deres andre problemer også stammer fra kjønnsforskjeller og vil bli løst hvis andre begynner å se dem i rett kjønn. Dette er ikke riktig, sier Kaltiala.

Hun mener at medieomtale, sosiale medier og venner spiller en rolle i transfenomenet.

– I forskningsenheter for kjønnsidentitet hos ungdom har det ofte blitt observert at en liten by plutselig har fått uforholdsmessig mange henvisninger sammenlignet med befolkningen, sier hun.

Les også: – Når jeg tenker på at jeg ville skifte kjønn, blir jeg kvalm

Forskning har vist at alle pasienter er fra samme skole eller til og med fra samme vennekrets.

«Spesielt for jenter er det veldig viktig å dele ting med en vennekrets,» sier Kaltiala. Hun sier og at det er vanlig at psykiatriske symptomer sprer seg blant jenter på samme sykehusavdeling.

Advarer mot farlig misinformasjon

Kaltiala sier at aktivister og organisasjoner som ønsker hormonbehandlinger og juridisk kjønnsbekreftelse for mindreårige ofte gjentar det samme argumentet om at transungdom har økt risiko for selvmord og at de derfor trenger akutt behandling og støtte.

– Dette er målrettet desinformasjon som er uansvarlig å spre, sier Kaltiala.

Hun sier at selvmordstanker kan knyttes til andre psykiatriske lidelser hos unge mennesker som føler seg utilpass med sitt biologiske kjønn.

– Psykisk friske unge mennesker som opplever kjønnet sitt på en måte som skiller seg fra deres biologiske kropp, er ikke automatisk suicidale, sier hun.

Les også: Hjerteskjærende video: Jente (18) angrer på kjønnsskifte

Kaltiala viser til at selvmord var svært sjeldent blant unge mennesker som søkte om kjønnsidentitetsstudier over en tiårsperiode.

– Samtidig viser en stor svensk studie at selvmordsdødeligheten har økt betydelig blant voksne som har fått kjønnsskiftebehandlinger, sier hun.

– Det er derfor ikke forsvarlig å fortelle foreldrene til unge som er utilpass med kjønnet sitt at barnet deres har en høy risiko for å begå selvmor om barnet ikke får korrigerende behandling, eller at faren for slevmord kan motvirkes med kjønnsskiftebehandling, sier Kaltiala.

Mener at behandling bør forbeholdes voksne

Kaltiala har sagt til det finske sosial- og helseutvalget at hun mener det ikke bør tilbys korrigerende behandlinger til de som opplever ubehag knyttet til kjønnsidentitet før i voksen alder.

– I en finsk studie ble det funnet at det psykiske velværet til mange mindreårige som fikk hormonbehandling ikke ble bedre, men verre, sier hun.

Hun viser også til Sverige og Storbritannia, hvor hormonbehandlinger for mindreårige har blitt gitt ved en lavere terskel enn i Finland, og hvor de nå har begynt å begrense bruken av slik behandling.

Så, hvordan hjelper du en ung person som lider av seksuell angst? spør Kaltiala.

– De voksnes oppgave er å holde hodet kaldt, og rolig lytte til følelsene til unge mennesker. Man skal bry seg og akseptere dem – men samtidig må man passe på å ikke strebe etter raske løsninger som angivelig vil fjerne alle smertene som følger med ungdomstiden.

Kaltiala blir stille et øyeblikk når hun blir spurt om hvorfor samfunnet har en så gal tilnærming til unge mennesker som opplever problemer knyttet til kjønnsidentitet.

– Jeg tror at voksne som selv har hatt positive erfaringer med kjønnsskifte har et ønske om å gå ut og redde barn og unge. Men de forstår ikke at et barn ikke er en liten voksen, sier hun.

Sosial- og helsekomiteen i det finske stortinget har vedtatt å foreslå at regjeringen må utarbeide lovendringer som fremmer selvbestemmelsesretten til transkjønnede barn og unge.

Dette til tross for at Barnas legeforening er uenig i at loven skal utvides til å omfatte mindreårige.

Kaltiala sier at selv voksne kan ta forhastede beslutninger ved kjønnsskifte. Barn og unge har imidlertid en spesiell rett til omsorg og beskyttelse.

«Derfor kan ikke barn umiddelbart få alt de vil ha,» sier hun.

Voldtektsmann identifiserer seg som kvinne: Ble sendt til kvinnefengsel

mest lest