Enighet etter forhandlinger mellom LO og NHO: Økt lønnstillegg

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 7. april 2024 | 20:36

Etter maratonforhandlinger på overtid har Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) nådd enighet om lønnsoppgjøret, med en ramme på 5,2 prosent.

Dette kommer etter intense diskusjoner som varte i over 18 timer.

– Vi har hatt en veldig konstruktiv og fin diskusjon, samtidig som vi har kranglet så busta fyker. Og det er egentlig sånn det skal være, sier Knut Sunde fra Norsk Industri.

Fellesforbund-leder Jørn Eggum uttrykker tilfredshet med avtalen, som inkluderer:

 • Et generelt tillegg på syv kroner og et lavlønnstillegg på 3,5 kroner.
 • En reform for etter- og videreutdanning, der regjeringen også deltar.
 • Totalt gir avtalen en økning på 5,2 prosent, som innfrir LOs krav om å se et tall på fem.
 • Med en prisvekst på anslagsvis 4,1 prosent, gir det en reallønnsvekst på 1,1 prosent.

– Vi har avtalt et høyt sentralt tillegg, et ekstra tillegg for de med lav inntekt og en særlig økning til våre folk som jobber offshore. Dette blir et lønnsoppgjør som merkes i lommeboken til våre medlemmer, sier Jørn Eggum til, og legger til:

– Jeg er stolt over at vi nå leverer et resultat som vil bidra til å løfte arbeidsfolk i Norge, etter tre år med reallønnsnedgang. Dette er også et rettferdig lønnsoppgjør, hvor lavtlønte løftes og vi sørger for mindre forskjeller.

Andre viktige punkt i oppgjøret

 • Offshoretillegg: Økt med 11 kroner.
 • Andre satser: De fleste satser øker med 7,5 prosent.
 • Lokale forhandlinger: Reelle forhandlinger om lokale lønninger.
 • Reisebestemmelser: Avtalen inkluderer forbedrede reisebestemmelser.

Lønnstillegg for Ansattgruppene

Noen eksempler på lønnstilleggene, basert på en økning på 5,2 prosent (før skatt):

 • Industriarbeidere (snittlønn 571.900 kr): 29 739 kroner.
 • Industrifunksjonærer (snittlønn 915.400): 47.601 kroner.
 • Ansatte i varehandelen (629.900): 32.755 kroner.
 • Finansansatte (812.500): 42.250 kroner.
 • Statsansatte (712.000): 37.024 kroner.
 • Kommuneansatte (611.600): 31. 803 kroner.
 • Helseansatte (723.400): 37.619 kroner.

Takker regjeringen

Riksmekler Mats Ruland takker regjeringen for deres bidrag i meglingen, spesielt knyttet til etter- og videreutdanning. Han uttrykker at partene har hatt konstruktive diskusjoner, selv om det har vært intense forhandlinger.

– Etter ønske fra partene har regjeringen sagt seg villig til å engasjere seg i videreutvikling av etter- og videreutdanning for frontfaget, der man i fellesskap skal lage reformer som svarer ut behovet for arbeidstager- og arbeidsgiversiden, sier han på pressekonferansen.

De siste årene har de ansatte fått lønnstillegg som har ligget over antatt prisvekst, men utover året har prisene steget mer enn forventet, noe som resulterte i reallønnsnedgang. Nå ser det imidlertid ut til at prisveksten er på vei ned, noe som gir norske arbeidstagere håp om at de vil få økt kjøpekraft.

– Det betyr at det skal gå mye galt hvis ikke vi i år skal kunne ta igjen mye av det tapte og samtidig få styrket kjøpekraften vår. Men vel så viktig har vært det at vi løfter i bånn, vi minimaliserer forskjellene i samfunnet, sier Eggum på pressekonferansen.

Les også: NHO og LO-advokater på strippeklubb

LO-leder Peggy Hessen Følsvik gratulerer Fellesforbundet med et godt resultat, samtidig som hun minner om at tariffoppgjøret fortsatt pågår.

– Det er et godt oppgjør, som sikrer økt kjøpekraft for brede grupper og bidrar til å gjøre økonomien litt enklere for mange av våre medlemmer. Men tariffoppgjøret er ikke over med dette, forklarer hun, og legger til:

– Nå skal forbund over i alle deler av arbeidslivet forhandle med sine motparter. Fellesforbundet har sørget for et godt utgangspunkt for de tariffoppgjørene som følger etter.

Etter intense forhandlinger ble det dermed avverget en storstreik som truet med å ramme omtrent 30 000 arbeidstagere totalt, ifølge VG.

Kan bety utsatt rentekutt

Den høye lønnsrammen i avtalen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri indikerer en sannsynlig utsettelse av Norges Banks planlagte rentekutt, mener økonomer.

– Dette er høyt nok til å utsette rentenedgangen, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til Finansavisen.

– Men vi og andre har jo ment at Norges Banks anslag lå for lavt. Partene i arbeidslivet ventet selv 5,1 prosent i Norges Banks forventningsundersøkelse, forklarer han videre. 

Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets deler denne oppfatningen, og det forventes nå at det første rentekuttet blir utsatt til desember.

– Jeg tror nok at dette får markedene til å sende rentene litt opp, uttaler seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

mest lest