«Likelønnsdagen» baserer seg på en løgn

Avatar photo
Victoria Sveinsson
Liberalistene
Publisert 17. november 2022 | 20:38

Dette innlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

17. november markeres av sosialister som «likelønnsdagen». De hevder at kvinner fra i dag av og ut året jobber gratis. Kvinner tjener angivelig mindre enn menn.

Dette er feil. Hele konseptet baserer seg på en løgn.

Ja, kvinner tjener totalt sett mindre enn menn, men det er fordi kvinner også jobber mindre enn menn – og det er helt greit. Det er ikke gitt at man bør presse gjennom et annet resultat enn hva som utfolder seg fra frivillig menneskelig samhandling der hvert individ velger det beste alternativ for sin egne unike situasjon.

Dette klarer imidlertid ikke sosialistene å forstå. Hos dem er det bare hammeren man har i verktøysbeltet. Alt de selv personlig ikke liker er en spiker, uavhengig om valget var riktig for dem det faktisk gjelder.

Sosialistene vil tvinge alle gjennom en og samme kvern. De erkjenner ikke at mennesker er ulike og har helt individuelle utgangspunkt, ønsker og behov i livet. De hater at folk er forskjellige og fører en ideologisk krig for å få grå, kjedelige mennesker uten den fantastiske unikheten som definerer oss.

Forskjeller er helt naturlig.

At kvinner jobber mindre enn menn skyldes også høyere sykefravær og graviditet, og flere kvinner enn menn velger å stå utenfor arbeidslivet – noe som også selvsagt må være greit, gitt at de bli forsørget av parter eller familie istedenfor resten av samfunnet.

En annen viktig faktor, er at menn er overrepresentert i yrker med høyere gjennomsnittlønn. Dette skyldes hovedsakelig to faktorer:

1. Risikofylte yrker har høyere lønnsnivå, og menn er generelt sett mer tilbøyelige enn kvinner til å ta mer risiko.
2. Privat sektor har høyere lønnsnivå enn offentlig sektor. Kvinner er overrepresentert i offentlig sektor.

I tillegg viser det seg at flere menn velger å investere mens kvinner heller sparer pengene sine i banken. Dette gir menn høyere inntekt fra økonomisk vekst, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster og annet som ikke er lønn fra arbeidsgiveren.

At menn velger å heller putte pengene sine tilbake i næringslivet er nok også fordi de er mer risikoaverterte. DNB sin «Hun investerer»-kampanje var en massiv flopp. Kvinner søker sikkerhet av helt naturlige, biologiske årsaker.

Les også: I morgen skal sosialistene lyve til deg

Det er mange ulike faktorer i det at menn tjener mer enn kvinner, men en ting er hvert fall helt sikkert: Generelt sett tjener kvinner og menn likt for likt arbeid, noe som også er lovpålagt. Og det er det viktigste, er det ikke?

Ikke minst er disse forskjellene mellom menn og kvinner fullstendig naturlige, og det er ikke gitt at politisk tvang og økt statlig makt er et ønsket virkemiddel for å prøve å motkjempe biologiske forskjeller slik at man kan oppnå likhet i resultat heller enn likhet i muligheter.

Denne fundamentale diskusjonen, som saken egentlig går ut på, er det imidlertid tilsynelatende ingen som vil ta.

Venstresiden bruker lønnsforskjellsløgnen som kampsak for å sette folk opp mot hverandre – kvinner mot menn. For å spre usikkerhet, misnøye og hat i befolkningen. For å høste stemmer og tilegne seg mer makt over deg. For å frata folk frihet.

Jeg mener hele denne debatten er unødvendig. Vi bør heller løfte frem en langt viktigere debatt: Hvor mye man i dag jobber for andre enn deg selv. Skatt er den største utgiften gjennom hele ditt liv. Det er ingen enkeltutgift større enn den du betaler til staten. Til omfordeling og sikkerhet, på bekostning av ansvarlighet og selvstyre.

Mange tror man kun betaler inntektsskatt og andre skatter man ser og merker, men glemmer fort skattene og avgiftene som er mer usynlige – de politikerne skjuler for å beholde en «tilfreds» befolkning. Den gjennomsnittlige skattebetaler betaler faktisk rundt hele 70 % av inntekten sin i diverse skatter og avgifter.

Dersom du vil bestemme over ditt eget liv, unngå at politikerne sløser bort din inntekt og således din tid, og om du vil styre ditt liv istedenfor å måtte stå ansvarlig for å arbeide ekstra for andres illegitime krav på dine midler, da må du ta tilbake kontrollen over din økonomi og ta til motmæle på sosialistenes løgn om likelønnsdagen.

SETTER DU PRIS PÅ DENNE ARTIKKELEN? INYHETER TRENGER DIN STØTTE. TEGN ABONNEMENT ELLER STØTT OSS PÅ VIPPS 763291 ELLER BANK 1506.80.92768

Venter kraftig prisvekst

mest lest