Kristian Valen dømt

Avatar photo
Publisert 27/01/2023 | 16:40

Kristian Valen (48) er dømt for brudd på våpenloven, men får en langt lavere straff enn aktoratet ba om.

– Retten har i all vesentlighet bygget sin dom på Kristian Valens forklaring, sier hans forsvarer Bernt Heiberg.

Aktor ba om ett års fengsel for komikeren, mens hans forsvarer ba om frifinnelse. Domstolen kom til 120 dagers betinget fengsel.

Valen nektet straffskyld.

En helautomatisk rifle av typen AR-15 som Valen hadde i sin samling skal være årsaken for dommen Valen fikk, ifølge Heiberg.

– Heller ikke dette våpenet var det mulig å avfyre i den tilstanden det var. Det manglet sluttstykke, sier Heiberg.

Derfor vil han og Valen vurdere om de skal anke dommen.

Les også: Her er Kristian Valens våpen

I 2020 fant politiet fem skytevåpen og seks våpendeler på Valens adresse som de mener ikke var deaktivert riktig i henhold til regelverket. Totalt krever politiet inndragelse av over 40 våpen og våpenlignende gjenstander.

Valen har uttalt i sin forklaring at det er politiet og velrenommerte våpenforhandlere som har utført plomberingen på våpnene han gjennom sitt produksjonsselskap har brukt som rekvisitter.

– At det viser seg at våpensmedene ikke har destruer våpnene etter Kripos standard, kan ikke klandres Valen, sa forsvarer Bernt Heiberg i retten.

Les også: Vil ha elfly i Norge fra neste år

Aktor har bedt om at Valen også skulle fratas 17 deaktiverte våpen, 1 våpenetterligning, 19 knallvåpen, 17 airsoftvåpen, 1 luftvåpen, 3 undervisningsvåpen og 1 lekepistol.

Disse andre våpnene var det ikke forbudt å ha og domstolen har kommet til at Valen får beholde dem fordi dommerne har kommet til at det ikke er «fare for at gjenstandene vil bli brukt ved en straffbart handling».

Farlig

Aktor beskrev politibeslaget fra 2020 som et «legosett», og sa at flere av våpendelene er kompatible og kan bygges om til et militært krigsvåpen.

– Dette er ikke ufarlige rekvisita, men et farlig byggesett.

Aktoratet bemerket at det ikke er noe som tyder på at Valen selv hadde tenkt til å gjøre dette, men påpekte at våpnene ble funnet i en bod – og at boder erfaringsmessig kan bli utsatt for innbrudd.

Forsvarer Heiberg var uenig, og sa at deler av beslaget var oppbevart i et våpenskap.

Mener Valen ikke kand klandres

I rettssaken vitnet politibetjent Øivind Strand i Kripos. Han undersøker en mengde deaktiverte skytevåpen hvert år. Strand sa onsdag at reguleringene i forhold til hva som skal til for at et våpen er varig ubrukbart tidligere har vært «rotete» og «uklare».

Strand sa også at det er sjeldent at de får inn våpen som er deaktivert riktig i henhold til den nye våpenloven.

Ifølge regelverket må skytevåpen være gjort «varig ubrukbare» for at det skal være lovlig å oppbevare – våpenet skal altså aldri kunne bli brukt som et skytevåpen igjen.

Forsvarer Heiberg har uttalt at alle våpnene i saken er ervervet og plombert før 2009.

– Man må kunne stole på at våpensmedene gjorde jobben, sa Heiberg.

Valens forsvarer har sagt i retten at tre av våpnene som Valen er tiltalt for å besitte var i politibeslaget i forbindelse med en skyteepisode hjemme hos Valen i 2007. Forsvareren setter spørsmålstegn med hvorfor Valen har fått våpenet utlevert igjen dersom politiet mente de ikke var deaktivert riktig.

Aktor mener derimot at Valen har et større ansvar for å kjenne regelverket når han har en profesjonell virksomhet hvor våpen og våpengjenstander brukes.

Brussel advarer Støre: – Vi følger nøye med

mest lest