Unge Høyre vil gi skatteletter til kvinner for hvert barn

Avatar photo
Publisert 1. april 2024 | 11:32

Det kommer frem i ungdomspartiets utkast til nytt program, som har fått navnet «Det viktigste først – dagens svar på morgendagens utfordringer.»

Angående demografiske utfordringer, skriver Unge Høyre at frem mot år 2060, vil Norge oppleve en enorm vekst i andelen eldre i samfunnet, samtidig som andelen i arbeid går ned. Utviklingen vil gi store økonomiske kostnader, fordi kostnadene til pensjon og helsevesen vil vokse kraftig.

Videre skriver ungdomspartiet at det fødes for få barn i Norge i dag.

– Dette vil medføre store økonomiske, politiske og sosiale utfordringer. Vi vet ikke hvilke insentiver som fungerer for at flere velger å få barn, eller at flere skal få flere barn. Unge Høyre mener likevel at unge må økonomisk insentiveres til flere barnefødsler økonomisk, sosialt og gjennom flere behandlingsformer, heter det i programutkastet.

Unge Høyre foreslår derfor å «innføre et progressivt skattelette i kvinners inntektsskatt per fødte barn.»

De fremmer også et generelt forslag om å sørge for at studenter og unge i etableringsfasen kan få barn tidligst mulig samt å beholde og øke barnetrygden, blant annet.

Programutkastet skal behandles av Unge Høyres landsmøte 21. til 23. juni.

Les også: Nordmenn vil være utryddet om 500 år

Forslagene om en sprekere familiepolitikken kommer kort tid etter at SSB kunngjorde fertilitetstallene for fjoråret. I 2023 fødte norske kvinner i snitt 1,4 barn. Det er en svak nedgang fra året før, da tallet lå på 1,41. For ti år siden lå tallet på 1,78. For å opprettholde en befolkning må hver kvinne føde i snitt 2,1 barn. Det har ikke skjedd i Norge siden 1974.

mest lest