Frykter 60.000 kan miste jobben

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 10. mars 2024 | 16:31

NHO Byggenæringen uttrykker sterk bekymring for den fallende aktiviteten i byggenæringen. Titusenvis av arbeidsplasser kan forsvinne, sier administrerende direktør.

– Prognosene viser at situasjonen er mye mer alvorlig enn det som har kommet frem tidligere. Vi har sagt tidligere at det verste ligger fremfor oss, noe prognosene også tyder på, sier Nina Solli til E24.

NHO Byggenæringen indikerer at produksjonsfallet i byggenæringens verdikjede kan være på mellom 60–80 milliarder kroner fra 2022 til 2025. Organisasjonen påpeker at dette vil ha alvorlige konsekvenser for kapasiteten når markedet igjen tar seg opp.

Produksjonsnedgangen er på hele 25 prosent. Dersom prognosene stemmer, risikerer næringen dermed å miste mellom 50.000 og 60.000 årsverk.

– Vi er alvorlig bekymret, og dette kan få store konsekvenser. Nå er vi i ferd med å se et stort fall som verken samfunnet eller de som jobber i byggenæringen er tjent med, sier Solli.

Situasjonen vil kunne føre til kraftig boligprisvekst og samfunnsøkonomiske tap. Med et stort produksjonsfall, etterfulgt av tap av arbeidskraft og kompetanse, vil det ikke være være mulig å produsere et stort nok tilbud til å etterkomme etterspørselen.

– Vi ber ikke om subsidier, men at det settes i gang eller fremskynder prosjekter som samfunnet uansett trenger, slik at næringen ikke tappes for kompetanse, understreker Solli.

Hun mener at dagens situasjon ikke er vanlige konjunktursvingninger, men minner om nedgangen bransjen opplevde under den økonomiske på slutten av 1980-tallet. Den gang forsvant nærmere 40.000 årsverk.

Ifølge Solli er det rentenivået som hovedutfordringen. Nå advarer hun om at situasjonen vil gi alvorlige konsekvenser for resten av samfunnet.

– Dersom næringen mister titusenvis av årsverk, vil ikke bransjen ha kapasitet til å møte pågangen når markedet tar seg opp igjen og alle skal bygge på likt. Dette vil gå utover både skoler, boliger, kontorer og andre samfunnsnyttige byggeprosjekter.

Les også: Norges Bank slår alarm: Rundt 35.000 kan ha betalingsproblemer

Nina Solli mener det finnes flere tiltak som kan gi rask effekt.

– Et tiltak er å øke midlene til boligkvalitetsordningen til Husbanken i revidert nasjonalbudsjett. Det er også et stort behov for å energieffektivisere bygningsmassen, det vil frigjøre kraft til det grønne skiftet, og gi folk og bedrifter lavere strømregning, sier hun.

Videre ønsker hun at det gis rentekompensasjon til kommunene, slik at de kan starte opp prosjekter som allerede er klare til å settes i gang. Akkurat nå er det slik at kommunene holder tilbake prosjekter samtidig, forklarer Solli.

Les også: Nå betaler nordmenn mest skatt i verden

Byggebransjen er blant flere næringer som har blitt hardt rammet av de økonomiske utfordringene med renteøkninger fra Norges Bank.

Bare 12 prosent av NHO Byggenæringens medlemmer mener dagens markedssituasjon er god, og kun 14 prosent av medlemsbedriftene tror på en bedring de kommende seks månedene, ifølge organisasjonens tall. Over en tredjedel av medlemsbedriftene sier nå at de vil gjennomføre permitteringer de kommende tre månedene.

Boligprodusentene kalte 2023 for et kriseår for boligbyggingen, og advarte igjennom hele fjoråret om at det vil komme nedbemanninger og konkurser i byggebransjen. Nyboligsalget har vært i fritt fall de siste par årene, skriver E24.

Videre har byggebransjen sett en betydelig økning i antallet konkurser.

mest lest