Undersøkelse: Politikere bør ikke kunne eie aksjer

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 12. januar 2024 | 16:31

En fersk studie fra analyseselskapet Ipsos avslører endringer i nordmenns syn på politikere og aksjeeierskap.

Resultatene fra undersøkelsen utført i desember 2023, i dag er publisert i nyhetsbrevet Ipsos’ Public Affairs Ukens tall, viser at bare 22 % av befolkningen mener det bør være akseptabelt for politikere og nære familiemedlemmer å eie aksjer mens de innehar embetet.

Dette markerer en nedgang fra 32 % sammenlignet med tilsvarende undersøkelse utført i september 2023.

Store forskjeller blant kjønn og partipreferanse

Menn viser større tilbøyelighet til å støtte tanken om at aksjeeierskap kan kombineres med politiske verv; hele 30 % mener dette bør være tillatt, i motsetning til kun 14 % blant kvinner. Aksepten er dermed mer enn det dobbelte blant menn.

– Synspunkt på aksjeeierskap i embetet har også sammenheng med partipreferanse. 30 % av Høyre-velgere mener politikere og nære familiemedlemmer bør få eie aksjer, mens kun 6 % av SV-velgere deler dette synet, skriver Ipsos.

Kan ha kommet av omfattende regelbrudd

Den betydelige nedgangen (10 prosentpoeng) i positivitet til tillitsvalgtes aksjehandler, kan sees i lys med siste års avsløringer om politikeres aksjeinnehav og brudd på habilitetsrutiner.

I fjor sommer måtte daværende statsråd Ola Borten Moe (Sp) gå av på grunn av brudd på habilitetsreglene knyttet til aksjekjøp da han kjøpte våpenaksjer. Saken førte til etterforskning av økokrim.

Også mannen til utenriksminister Anniken Huitfelt (Ap) har handlet aksjer på Oslo Børs, som har ført til habilitetsbrudd: «Flem har blant annet kjøpt og solgt aksjer i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, og i børsnoterte lakseselskaper – selskaper som er sterkt påvirket av politiske vedtak siden Huitfeldt ble medlem av regjeringen i oktober 2021,» skrev VG.

Sindre Finnes, mannen til Erna Solberg (H), har som kjent også måttet gjennomgå offentlighetens kritikk i den omfattende saken.

Les også: SMK holdt Finnes/Solberg-dokumenter skjult

I tillegg har tidligere byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), flere ganger håndtert saker som angår selskaper han eier aksjer i.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttalte til E24 at det for ham var «helt uaktuelt» at en statsråd skal kjøpe og selge aksjer som en investor.

Dette sier regelverket

Statsrådene skal utvise ‘betydelig aktsomhet’ og avstå fra å kjøpe og selge aksjer dersom det kan undergrave tilliten til regjeringen, som fastsatt i Håndbok for politisk ledelse. Videre er de ikke tillatt å delta i behandlingen av saker som angår selskaper hvor de selv eier aksjer.

I tillegg gjelder et generelt forbud, som gjelder både politikere og andre, mot å kjøpe eller selge aksjer i et selskap når man besitter informasjon som ikke er offentlig kjent, men som har potensial til å påvirke aksjekursen hvis den blir gjort kjent. Dette kalles innsidehandel.

Les også: Støre krever aksje-frys av alle i regjeringen

Støre-regjeringen ble i fjor høst nødt til å gjennomføre en omfattende kartlegging av alle regjeringsmedlemmers aksjeinnehav etter brudddene, samt å stramme inn regelverket.

Dette er de tre nye alternativene politikerne har å velge mellom, ifølge regjeringens nye retningslinjer:

  • Hvis en politiker velger å selge aksjer, skal det skje så raskt som mulig for å unngå habilitetsproblemer.
  • Hvis politikeren ikke vil selge, for eksempel hvis det er snakk om eierskap i en familiebedrift, kan det være aktuelt å fryse aksjene.
  • Et siste alternativ er en forvalterordning, der aksjene blir forvaltet av en profesjonell og uavhengig part.

Les også: Det sentrale er innsidehandel – men Ap og Høyre sørger for at Økokrim gjør nada

Aksjehandel gir redusert tillit

Videre viser Ipsos-undersøkelsen at 73 % av nordmenn oppgir at habilitetsspørsmål knyttet til aksjeeierskap har svekket deres tillit til politikere generelt. Dette ligger omtrent på samme nivå som i september (75 %).

Tallene indikerer en vedvarende bekymring blant befolkningen når det gjelder tilliten til politiske beslutningstakere og deres økonomiske interesser.

Artikkelforfatter er ansatt i Ipsos.

mest lest